Anasayfa / Köşe Yazıları / Duvarı Tuval Yapan Kadın

Duvarı Tuval Yapan Kadın

Duvarı Tuval Yapan Kadın

Resimde gördü?ünüz ve o resimleri yapan ki?i Nuran ERDEN.. Nuran teyze 54 ya??nda. Trakya Üniversitesi Hal?c?l?k Bölümü mezunu. ?zmir’in Çe?me ilçesine ba?l? Germiyen Köyü’nde ya??yor. Uzun zaman köyde çobanl?k yapm??, hayvanc?l?kla, tar?mla u?ra?m??. ?imdiyse do?al g?day? ön plana ç?karan slow food hareketinin Türkiye’deki ilk ‘slow food’ köyü seçti?i Çe?me Germiyan’da küçük bir kafe i?letiyor ayn? zamanda pazarlarda kendi yeti?tirdi?i zeytini sat?yormu?. Buraya kadar her?ey normal. Tipik bir çal??kan Anadolu kad?n?. Hikayenin daha do?rusu hakikatin as?l k?sm? bundan sonra ba?l?yor. Nuran teyze resim tutkunu. Resim yapmay? çok seviyor. Önceden beri resme olan tutkusundan söz ediyor. Küçük e?yalara bir?eyler çizdi?ini, sandalyelere desenler yapt???n? anlat?yor. Sonra da ?u alt?n gibi de?erli sözleri ekliyor;

“Sandalyeler dar gelince duvarlara s?çrad?m. Darald?m m? çiziyorum, Ne zaman s?k?lsam bir duvarda al?yorum solu?u. Can?m s?k?l?nca, vaktim olunca al?yorum boyam?, f?rçam? geçiyorum duvar?n ba??na. Resimlerimi do?açlama, ?ablonsuz yap?yorum. Ruh halim neyse o duvardaki resimlerde ortaya ç?k?yor. Küçüklükten beri defterlerin kenar?na bile çiçek resmi yapard?m. Çiftçilik, çobanl?k hala yap?yorum. Gördüklerim, esinlendiklerim de hep do?aya dair. Köylülerimiz, görmedi?i ?eyi hayal edemediler. Resimleri hayal edemediler. Önce olumlu de?illerdi art?k hemen herkes evlerinin duvar?na resim yapmam? istiyor ama tek ?art?m duvar?n? badana etmeyene resim yapmam. En çok mavi beyaz renklerini seviyorum. Çünkü mavi Akdeniz rengi. Akdeniz ülkelerinde de hakim olan renk mavi beyazd?r. Art?k köydeki evlerin içi sahiplerinin, duvarlar? benim. Resimlerimi gördükçe çok seviniyorum. Bo? duvarlara bakmak yerine çiçe?e a?aca bakmak daha güzel. ?nsana mutluluk veriyor. Eminim d??ar?daki insanlara da mutluluk veriyordur” diyor. Muhabirin sordu?u ‘resim çizmek d???nda ba?ka bir ilgi alan?n?z var m?? sorusuna ise “Kendime bir foto?raf makinesi al?rsam foto?rafta çekerim belki. Ona da ilgim var” diyor…

Ah be Nuran teyzem. ! Sen mutlulu?un güzelli?in foto?raf?n? çoktan çekmi?sin bile. Ne güzel de boyuyorsun önümüze set çekti?imiz a?amad???m?z duvarlar?m?z?. ??te sanat? bu yüzden çok seviyorum. Edgar Degas seni tan?m?? olsayd? “Bilinmedi?i zaman resim pek güç bir ?ey de?ildir. Ama bilinince… o zaman bamba?ka bir ?eydir ! ” sözünü sana f?s?ldam??t? derdim.

Peki ya sen? Sende Henri Rousseau’ya f?s?ldad???n gibi “Resim yapan ben de?ilim, elimi ba?ka biri tutuyor.” der miydin?….

F?rça tutan elleri öpülesi Nuran teyzem. E?er ömrüm el verirde nasip olursa o güzel köyüne gelip senin ve duvarlar?n?n en güzel foto?raflar?n? da ben çekece?im…

 

 

Hakkında Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*