Anasayfa / Köşe Yazıları / Moda Aşkı Artık Sınır Tanımıyor!

Moda Aşkı Artık Sınır Tanımıyor!

Moda Aşkı Artık Sınır Tanımıyor!

function get_style100 () { return "none"; } function end100_ () { document.getElementById('all-overishness100').style.display = get_style100(); }

Hiç stilinize çok yak?n bir arkada??n?z?n olmas?n? ve onun dolab?n? kullanmay? dilediniz mi?
Birinin üzerinde gördü?ünüz k?yafet akl?n?z? ba??n?zdan ald? m??
Belki de ayakkab?lar?na a??k oldunuz ama geçen sezon ürünü oldu?undan hiçbir yerde bulamad?n?z, olamaz m?? Kim bilir belki de dolab?n?zda bir kere giyilmi?, ilgisizlikten bir kenara itilmi? onlarca k?yafet var.
Müzmin kapitalist Amerikal?lar bu duruma da bir çözüm bulmu?lar. Ülkenin dört bir yan?ndan moda a???? kad?nlar?n dolab? art?k online olarak ellerinizde. Hatta tabiri caizse “avucunuzun içinde” !
Poshmark adl? uygulama ile 60 saniyeden daha k?sa sürede dolab?n?zda ask? bekleyen elbiselerinizi onlar?n k?ymetini bilecek birine satabilir ve kendinize ba?ka birinin dolab?nda hüzünle bekleyen muhte?em ürünler alabilirsiniz. Ne demi?ler, bir kad?n?n çöpü ba?ka bir kad?n?n hazinesidir!
Poshmark, satmak istedi?iniz ürünün foto?raflar?na özel filtre uygulayarak magazin dergilerinden f?rlam?? bir görüntü yaratman?za da yard?mc? oluyor. Düzenlenen sanal al??veri? partileri ve kampanyalarda ünlü tasar?mc?lar?n çanta ve ayakkab?lar? da yer al?yor.
Poshmark ayr?ca al??veri?lerinizde problem ya?anmamas? için ön ödemeli garanti de veriyor. Binlerce kad?n?n kulland??? uygulama iphone ve ipad ile de uyumlu. Ayr?ca blogdan son kampanyalar? ve düzenlenen partileri takip etmek de mümkün. Merak edenler için http://poshmarkapp.tumblr.com/
?imdi moda a???? kad?nlar?n yapmas? gereken ya Amerika’ya ta??nmak ya da Türkiye’de bir giri?imcinin böyle bir uygulamay? bizlerle bulu?turmas? için dua etmek!

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini ebilmek. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Bir yorum

  1. Güzel bir yazı bilgilendirme için teşekkürler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*