Anasayfa / Köşe Yazıları / Lütfen Sarı Çizgiyi Geçmeyiniz.

Lütfen Sarı Çizgiyi Geçmeyiniz.

Lütfen Sarı Çizgiyi Geçmeyiniz.

Hiçbir yer yoktur ki, bir insan orada kendi zihninden daha huzurlu ve sorundan uzak olabilsin… Marcus Aurelius

Kendimi bildim bileli yaln?z gezmekten, kahve içmekten, yürümekten, öylece oturmaktan ayr?ca haz ald?m. O s?rada yan?n?zdaki ki?i için s?k?l?yor mu, keyif al?yor mu acaba, diye dü?ünmek zorunda kalmamak ayr?ca özgürlük verir çünkü. Ki?iler ileti?imi yaln?zca konu?mak olarak nitelendirmekteler. Öylece durup kahvenizi yan yana yudumlamak pek olas? olmaz. Sürekli konu?man?z gerekir ve e?er durursan?z…

….

Bu bir sorundur.

Yaln?zl?k üzerine nice sözler, kitaplar yaz?lm??t?r. Yaln?z kalmak güçsüzlükten çok güç verir insana. Kendinle kalabilmekten daha ürkütücü ne olabilir ve bununla ya?amay? ba?arabildikten sonra seni kim yaln?z b?rakabilir? Kendinle oturup bir kahve, çay içemiyorsan ba?kalar?yla bunu nas?l gerçekle?tirebilirsin? Kendine tahammülün yokken bir ba?kas?na nas?l tahammülün olabilir? ?nsan bunlar? sormal? kendine ve kendine çekilmeli bir yerde, hayat?n?n bir döneminde ve önceki haliyle k?yaslamal? kendini, ?imdiyle. Daha iyi dinlersiniz kar??n?zdakini ya da hiç duymamay? ö?renirsiniz ki bu daha çok görülen bir sonuçtur. Daha mutlu olursunuz, daha mutlu edersiniz, çünkü bilirsiniz yaln?zl???n en büyük meditasyon oldu?unu, ne sizin ki elinizden tamamen al?ns?n istersiniz ne de kar??n?zdakininkine müdahale edersiniz daha sayg?l? olursunuz. Yaln?zl???yla mutlu olan bir insan? mutsuz etmeniz zor oldu?u kadar kolayd?r da mesela. Yan?na her gün birilerini gönderinde görün depresyona nas?l girilirmi?…

Kendiyle kalabilen insan sizi çok da sever. Kendini sevmek gerekir çünkü her ?eyin ba??nda. ?nsanl?k kendini sevmeye kar??d?r hep. Buna ego der, egonun bamba?ka bir ?ey oldu?unu anlatamazs?n?z da, zaten yukar?da ki durum söz konusudur ?u a?amada duymamak a??r basar, cevap vermek de yorucu olur. ?u konuya da aç?kl?k getirelim haz?r yeri gelmi?ken; Sen bana nas?l olurda kendini sevmek ego’ya dahildir dersin? Benden ba?ka yok ki ve ben benimle ya?amak zorunday?m, sende öyle bir insana nas?l bunu söyleyebilirsin? Bu bir intihard?r. Kendine sayg? duy, kendini sev; çünkü senin gibi bir ki?i hiç olmad? ve hiçbir zaman da olmayacak. Bu bir gaz vermekte de?il tamamen hakl?y?m. Her zaman daha iyisi vard?r ama deyip bitirme cümleni. Aksine bu ego ve rekabet ama tabi bunu dü?ünmemi? olabilirsin. Durmuyorsun çünkü abi! Bir dur, bir nefes al, nereye gidiyorsun, ne yap?yorsun? Sürekli yeti?mektesin, sürekli yeti?mekteler sana. Her sabah, ö?len, ak?am sar? çizgilere dikkat etmektesin peki bizim çizgilerimiz? Benim çizgim? Senin çizgin? Sürekli ihlal etmekte herkes. Bundan hepimiz sorumluyuz!?

Hay?r ben de?ilim.

Hakkında İrem Çevik

İrem Çevik
1996 Yılında İstanbul’da dünyaya geldim. Uzun bir geçmişe sahip olmamakla birlikte ilk ve ortaokul eğitimimi İstanbul’da tamamladım. Güzel Sanatlara olan yeteneğim çizim / resim üzerinde ağırlıkta olmasına rağmen lise tercihimi Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik bölümünden yana kullandım. Üniversite sürecim İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümünde devam etmekte. Bunun yanında Işık Üniversitesi Müzik Kulübünce çıkarılan 3-2-1 Kayıt adlı dergide müzik üzerine yazılar yazmaktayım. Hobi olarak çizimle ilgilenmeye devam etmekte ve onu profesyonel düzeye çıkartmak için çeşitli girişimler içindeyim. Sevgilerimle…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*