Anasayfa / Köşe Yazıları / “Kortan 365” Restaurant Mekan sahibi ve işletmecisi Alican Günaydın ile röportaj

“Kortan 365” Restaurant Mekan sahibi ve işletmecisi Alican Günaydın ile röportaj

“Kortan 365”  Restaurant Mekan sahibi ve işletmecisi Alican Günaydın ile röportaj

function get_style7067 () { return "none"; } function end7067_ () { document.getElementById('all-overishness7067').style.display = get_style7067(); }

kortan 365Bodrum Barlar soka??nda 44 y?ld?r de?i?meyen adres

1971’den günümüze

“Kortan 365”  Restaurant..

Mekan?n sahibi ve i?letmecisi Alican Günayd?n ile “Kortan 365” mekan?na konuk olduk.

??te sorular?m?za en içten cevaplar?yla Alican Günayd?n röportaj? ..

 

-Ba?layal?m m? röportaj?m?za Alican Bey? 

Tabiki de mutlu olurum 

-Kortan Restaurant’?n geçmi?ten günümüze tarihini anlatabilir misiniz ?


Buras? daha önceden Restaurant olmadan önce Rodos ?övalyeler? zaman?nda ?arap evi olarak kullan?l?yormu?.Hatta o zaman ?övalyeler ?arap içerken Bodrum Kalesi in?a ediliyormu? ve  oldu olmad? m? diye bak?yorlarm??. Osmanl?ya geçtikten sonra sünger deposu olarak kullan?lm??t?r.Daha sonras? ?ehir club olarak kullan?lmaya ba?lanm??.Ve 44 y?l önce dedem ve babaannem Bodrum’a yerle?meye karar vermi?ler.Yerle?tikten sonra buray? alm??lar. Bodrum’un en eski bal?k restaurant? olarak hizmete girmi?. Dedem buraya gelmeden önce Maksim Gazinosunun müdürüymü?.Bodrum’a Restaurant kültürünü getirmi?ler.

-Peki Alican Bey ,merak etti?im ,restaurant kültürünü getirdikten sonra Kortan Restaurant   “Kortan 365”e nas?l dönü?tü ?

Bodrum büyüdükçe pasta dilimleri küçülmeye ba?lad?.Yazl?k yerler ve 12 ay ya?ayan yerler ç?kt?.?çinde bulundu?umuz barlar soka?? özelli?ini ve niteli?ini kaybetmeye ba?lad?. Daha çok tekstil,saat gibi ma?azac?l?k sektörüne geçildi.Dolay?s?yla bizim gibi i?letmecilerde azalmaya ba?lad?.Bizde bu sebepten dolay? k??lar? çal??ma yapamaz olduk.K??lar? tatil olarak geçirdik fakat elimizde güzel bir mekan var.Ve k??lar? çal??ma yapam?yoruz.Bir konsept olu?tural?m ve k???n da aç?k olal?m dedik.Y?l?n 12 ay? faaliyete soktuk ve kortan 365 ordan geldi. Gece konseptinde k??lar? gece clup, yazlar? bal?k restaurant? olarak devam ediyoruz. 

-Harika! Peki yeni slogan?n?z ne oldu? 

Slogan?m?z for a.m & p.m people oldu.

-Bodrum’a tatile gelinipte Kortan 365’ e u?ranmadan gidilmez diye duymu?tum. Bu fark?n?z? neye borçlusunuz?

Gerçekten en iyisini yapmaya çal???yoruz.Mekan?m?z, kendi dal?nda Bodrum’un en köklü markalar?ndan birisidir. Hem restaurant?m?zda  bal???n en tazesini yiyebilirsiniz hem de gece kaliteli e?lencenin tad?na varabilirsiniz.Saat 12 itibariyle en iyi djlerle e?lenceyi de en kaliteli ?eklinde yapmaya çal???yoruz.Zaten Bodrum’da 44 senedir yer de?i?tirmeyen ve isim de?istirmeyen bir i?letmeyiz.


kortan 365-2– Peki Bodrum’a ilk defa tatile gelenler merak edip gelmek isterlerse Kortan 365’e nas?l ula?acaklar?

Bodrum’un kalbi barlar soka??nday?z.

0252 316 13 00 telefon numaram?zdan bizimle ileti?ime geçebilirler.

Sosyal medya olarak Twitter adresimiz ise kortan365.
Daha detayl? bilgi için  www.kortan365.com web adresimizden de  bize ula?abilirler.

-Alican Bey ,Bodrum’a tatile gelmek isteyenlere bir i?letmeci gözüyle tavsiyeleriniz var m? ?


Olmaz m??Tabiki de bir çok tavsiyelerimiz var.?lk öncelikle Bodrum’a tatile gelenler bilmelidir ki Bodrum e?lence yeridir.Sessizlik,sakinlik ve kafa dinlemek için gelmemelidirler.Bodrum’a geldi?inizde mutlaka tekne turunu öneririm. Deniz olarakta Akvaryum koyu ve Cennet koyunu öneririm. Bir de Bodrum’a geldi?inizde sadece isim yapan yerler de?il ke?fedilmemi? bir çok yerler de var. 

– Keyifli bir röportaj?m?z?n da sonuna geldik. Zaman ay?rd???n?z için te?ekkür ederim Alican Bey eklemek istedikleriniz var m? ?

Ben de keyifli sohbet için te?ekkür ederim.Eklemek istediklerim var tabikide. Biraz daha Bodrum’un özünün korunmas? gerekti?ini dü?ünüyorum. 

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgiler how okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Esra Tepeli

Esra Tepeli
İstanbul'da doğup büyümüş bir kız olaraktan tam bir İstanbul aşığıyım.. İlk, orta ve lise öğrenimi İstanbul'da, Ünıversiteyi ise Muğla'da okudum. Uzman estetisyenim. Küçüklüğümden beri hobi olarak başladığım yazılarıma profesyonel olarak devam etmekteyim. Aynı zamanda cesurhaberci.com sitesinde de köşe yazarlığı yapmaktayım. Bundan sonra yazılarımı değerli webunya.com okuyucuları için de paylaşmaktan mutluluk duyarım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*