Anasayfa / Köşe Yazıları / KOÇ HOLDİNG Eski Üst Düzey Yöneticilerinden Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu Yazıları İle Webunya’da

KOÇ HOLDİNG Eski Üst Düzey Yöneticilerinden Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu Yazıları İle Webunya’da

function get_style2238 () { return "none"; } function end2238_ () { document.getElementById('all-overishness2238').style.display = get_style2238(); } 26 y?ll?k i? tecrübesinden sonra, yeni ku?a?a yol gösterici bir misyon üstlenmi? olan Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ka?an Kurto?lu,, ö?retim görevlisi olarak çal??ma hayat?na devam etmekte ve tecrübelerini payla?maktad?r. Çok yak?nda da ilk yaz?s? ile ‘’ webunya’’ da sizlerle olacakt?r.

Ramazan Kurto?lu kimdir ?

 

27.04.1956 Antalya do?umlu olan Ramazan Kurto?lu’nun e?itim hayat? ;

 

 Lisans ??letme Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981
Yüksek Lisans (??letme Fakültesi) Personel Yönetimi ve Endüstri ?li?kileri ?stanbul Üniversitesi 1982
Certificate Program International Finance/Capital Markets University of California, San Diego, ABD 1999
Pre. MBA Global Operation Management University of California, Irvine, ABD 2002
Doktora Politik ?ktisat (?ktisat Fakültesi) ?stanbul Üniversitesi 2010

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

1. Yüksek Lisans Tezleri:
Personel Yönetiminde Davran?? Bilimleri
2. Doktora Tezleri:
Türkiye’de ?thal ?kamesinden Liberal Ekonomiye Geçi? Sonras?nda Borç Büyüme ve ??sizlik

Yay?nlar:
a) Yay?nlanan Kitaplar:
1. Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni (2012)
2. Türkiye Ekonomisi 1838 – 2010 (2012)
3. Evanjelizm (2012)
b) Yay?nlanacak Kitaplar:
1. Küresel Hegemonya Sava??nda ?klim Su Ve G?da
2. Davran?? Ekonomisi – Nöro Finans ve Küresel Para Oyunlar?
c) Yay?nlanm?? Makaleler:
1. Çe?itli gazete ve dergilerde muhtelif y?llarda yay?nlanm?? 500’den fazla mesleki ve aktüel makale.
2. ABD Siyaset Stratejisinde Hollywood Filmleriyle Psikolojik Sava? Operasyonlar? ve Türkiye (?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi Sosyoloji Konferanslar? Dergisi
– ?stanbul 2011, 41. Kitap, Üniversite Yay?n No:4973, Fakülte Yay?n No:611,
ISSN No:1304-0243)
3. Türk Tarihinde – Bürokrasi – Siyaset – Ayd?n Yabanc?la?mas?n?n Sonucu:
Obskürantizm – Çat??ma Kültürü ve Epistemik Çökü? (?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi Sosyoloji Konferanslar? Dergisi – 2012)

Yapt??? Görevler:
– ?stanbul Ayd?n Üniversitesi ??BF – Uluslararas? Ticaret Bölüm Ba?kan? (Ekim
2010’dan itibaren devam ediyor.)
– Koç Holding A.?, Bilfar Holding A.?, Kurtkaya Holding A.? ve Esman ?irketler
Toplulu?u’nda 01.03.1983/31.05.2009 tarihleri aras?nda 26 y?l orta ve üst düzey
yöneticilik ve devam eden dan??manl?klar: Finans Uzman?, Bütçe ve Finansman ?efi,
Mali Planlama ve Mali Kontrol Müdürü, ABD ve Kanada ?hracat Direktörü, Mali
??ler ve Finansman Genel Müdür Muavini, Genel Müdür, ?cra ve Yönetim Kurulu
Üyesi

Verdi?i Dersler:
?stanbul Ayd?n Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi’nde Son ?ki Y?lda Verdi?im
Dersler : (2010-2012)
1-Lisansta Verdi?i Dersler
a-?ngilizce Dersler:
? Money and Banking
? Economics of Regulation
? International Finance
? Turkish Economy
? History of Turkish Economy
? International Trade and Economic Development

2-Yüksek Lisans ve Doktora Program?nda Verdi?i Dersler:
a-Yüksek Lisans – Türkçe
? Uluslararas? ?ktisat
? Uluslararas? Ticaret

b-Yüksek Lisans – ?ngilizce
? Global Operation Management

c-Doktora-Türkçe
? Küreselle?me ve Finansal Krizler
? Küresel Ekonomik Geli?meler ve Türkiye

Verilen Seminer Konferans ve Televizyon Programlar?ndan Baz?lar?:
? Tek ba??na kat?ld???m 20’den fazla TV program?nda ekonomi ve uluslararas? ekonomik ve siyasi ili?kiler konusunda de?erlendirmeler. (2010-2012)
? Current Trends in Global Business
? Negotiation in Turkish Culture
? Pricing Your Products for Export
? Export and Import Projects
? International Business Planning
? Uluslararas? Ekonomi-Politi?in Yap?lanmas? ve Gelece?i
? Finansman Mühendisli?i
? Döviz Kuru Risklerinin Finansal Yönetimi
? Enflasyon Ortam?nda Finansal Yönetim
? Kriz Ekonomilerinde ?irket Yönetimi
? 1838-2009 Döneminde Türkiye’de ?ktisat Politikalar? ve Siyasi Sonuçlar?
? Rekonkista-?ark Meselesi ve Büyük Ortado?u Projesinin Ekonomik-Siyasi ve Dini

Yazar: Cevher Aslan

 

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

3 yorum

 1. Avatar
  Ahmet Köroğlu

  Sayın hocamızın kitapyarını okumak istiyorum. Nasıl elde edebilirim?

 2. Avatar

  Ben bu gün çok aradım bulamadım bu kitapları Eskişehir’den kargoyla gönderiyo lar oda masraflı istanbul da hangi yayın evi satıyor paylaşın sevinelm

 3. Avatar

  Bay Ramazan KURTOĞLU.!
  sizi, bir TV-Programında tanıdım ve SİZE bir MAİL gönderebilmek için İNT.SİTE’lerinizden
  ADRES’inizi aradım ne yazık ki bulamadım ve ŞAHSİ BİLGİ’lerinizle BOL REKLÂM BULDUM.!
  BİZ neyi severiz.?
  1.ŞEFFAF İLETİŞİM ADRESİ olanları ve
  2.KENDİNİ FAZLA TEŞHİR ETMEYENİ.! ve
  3.İNT.SİTE’sinin SADE oluşuınu ve
  * REKLÂMA BOĞULMAMIŞ olmasını da severiz.
  * Ne yazık ki SİZİN SİTE’yi bu sebeple SEVEMEDİK.
  4.Ayrıca DİNİ KİTAP’lardan PARA KAZANILMASINI da SEVMİYORUZ.
  5.AÇIK ADRES’inizi gönderirseniz eğer,
  * TRT HABER’deki CANLI YAYINDA söylediklerinize CEVAP verebilirim.
  6.www.ismetgonen.com da İNCELEME yapmanızı, TAVSİYE ediyorum.
  * KİTAPLARIM -> Tamamen BELGESEL’dir ve BEDAVA’dır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*