Anasayfa / Köşe Yazıları / Kobe vs Jordan

Kobe vs Jordan

function get_style29 () { return "none"; } function end29_ () { document.getElementById('all-overishness29').style.display = get_style29(); }

NBA’de dün gece oynanan maçlar?n sonunda “Tüm zamanlar?n en skorerleri” listesinde küçük bir de?i?ikli?e ?ahit olduk. Los Angeles Lakers’?n süper star? Kobe Bryant, Sacramento Kings potas?na b?rakt??? 19 say?yla, önünde bulunan Wilt Chamberlain’i geride b?rakarak 4. s?raya yerle?ti.
31.419 say?s? bulunan Chamberlain’i, 31.434 say?yla geride b?rakan Kobe Bryant, Wilt Chamberlain’i ilk kez geçmiyor. Kobe, lise y?llar?nda da Wilt Chamberlain’a ait 4 y?ll?k say? rekorunu k?rm??t?.
Kobe Bryant’?n önündeki isim ise tüm zamanlar?n en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Majesteleri. Yani Michael Jordan. 3. s?rada bulunan Jordan’?n kariyerinde 32.292 say? bulunuyor.
Kobe, aktif oyuncular aras?nda en çok say? bulan oyuncu konumunda. Bu aktifli?in ne kadar daha sürece?i ?u an için belirsizli?ini koruyor. Önümüzdeki y?l?n sonunda basketbolu b?rakaca??n?n sinyallerini veren Bryant, kesin karar?n? henüz vermi? de?il. Kesin karar? için bu sezonun bitmesini bekliyor.
En skorer oyuncu listesinde Jordan’? geçmesi için atmas? gereken 858 say? var. Bu y?l normal sezonda oynanacak olan 7 maç? ve olas? Playoff mücadelelerini hesaba katmazsak. Büyük bir olas?l?kla önümüzdeki sezon da oynayacak olan Kobe’nin 858 say? bulmas? gerekiyor.
858 say?y? bir baraj olarak kabul edersek Lakers’l? y?ld?z sadece 1996-1997?de NBA’deki ilk y?l?nda bu say?n?n alt?nda kald? (539). Kobe büyük bir olas?l?kla NBA’in en skorer 3 oyuncusu olarak kariyerini noktalayacak. Ünvan?n? korumak için ise Jordan için tek yol, 3. emeklili?ini de b?rak?p, 40 ya??nda parkelere dönmek…

Günümüzde birçok ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*