Anasayfa / Yaşam / Kız Kardeş Oldular! Birlikte Tiyatro Yapacaklar

Kız Kardeş Oldular! Birlikte Tiyatro Yapacaklar

Kız Kardeş Oldular! Birlikte Tiyatro Yapacaklar

Ünlü oyuncular Deniz Çak?r ve Derya Alabora, yeni bir tiyatro oyunuyla sahneye ç?kmaya haz?rlan?yor.  Y?llar sonra bir araya gelen iki k?z karde?in geçmi?leriyle ve kendileriyle yüzle?melerini konu alan ‘Beyaz’ isimli oyun, 7 ?ubat’ta ilk defa izleyici kar??s?na ç?kacak. 

Deniz Çak?r ve Derya Alabora,  yeni tiyatro oyunlar? ‘Beyaz’ için bir araya geldiler. Hayat?n? evinden uzakta, kendi iste?ine göre ya?ayan abla ve hayallerini gerçekle?tiremeyen k?z karde?in geçmi?leriyle hesapla?mas?n? aktaracak oyun, Ezop Sahne’nin prodüksiyonu ile sahnelenecek.

Frans?z yazar Emmanuelle Marie’nin yazd???, Özen Yula’n?n yönetti?i oyun için aylard?r prova yapan Deniz Çak?r ve Derya Alabora’n?n ilk temsilleri 7 ?ubat’ta gerçekle?ecek.

2016 y?l?nda kurulan Ezop Sahne’nin prodüksiyonu olan Beyaz’?n biletleri sat??a ç?kt??? andan itibaren yo?un ilgi ile kar??land?.

Beyaz ‘?n konusu k?saca ?öyle:

?ki k?z karde? y?llar sonra annelerinin rahats?zl??? dolay?s?yla tekrar bir araya gelirler. Abla kendi hayat?n? anlat?p dururken, karde?i bu durumdan çok rahats?z olur. Çünkü abla evden ayr?l?p hayat?n? ya?arken; karde?i tam tersi evde kal?p hayallerini ya?ayamam??t?r. Abla ve karde? devaml? geçmi?in muhasebesini yaparlar. Ac?dan, sessiz dinginli?e do?ru bir yolculuk ba?lar. Ertelenmi? duygular, konu?malar yava? yava? aralar?ndaki sars?lm?? ba?? yeniden birbirine ba?layabilecek midir? 

Beyaz Oyun Tarihleri:

7 ?UBAT ÇAR?AMBA, 20:30, ARTISAHNE MEC?D?YEKÖY

 

8 ?UBAT PER?EMBE, 20:30, ARTISAHNE MEC?D?YEKÖY

 

12 ?UBAT PAZARTES?, 20:30, KOZYATA?I KÜLTÜR MERKEZ?

 

15 ?UBAT PER?EMBE, 20:30, MALL OF ?STANBUL MO? SAHNE

 

19 ?UBAT PAZARTES?, 20:30, KADIKÖY HALK E??T?M MERKEZ?

 

26 ?UBAT PAZARTES?, 20:30, CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZ?

 

27 ?UBAT SALI, 20:30, ARTISAHNE MEC?D?YEKÖY

 

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*