Anasayfa / Köşe Yazıları / Kitapçı…

Kitapçı…

Kitapçı…

function get_style7622 () { return "none"; } function end7622_ () { document.getElementById('all-overishness7622').style.display = get_style7622(); }

kitapç?Küçük yerlerin küçük kalmas? gerekti?ine inananlardan?m..yani bir restoran sadece üç masadan olu?an bir yerse ve orada yemek yemek için s?ra beklemeniz gerekiyorsa beklemelisiniz bence..

Ya da bir kitapç? sadece 20 metrekare bir dükkansa öyle kalmal?,kitap kokusu ile dolu olmal? ve onu bir al??veri? merkezi haline getirmemelisiniz büyüterek…

En sevdi?im filmlerden biridir “You have got mail”…’Kö?edeki Dükkan’ küçük ama s?cak m? s?cak bir kitapç?d?r yakla??k 50 y?ld?r o kö?ede varl???n? sürdüren… Ma?azay? annesinden devralan Kathleen Kelly hala daktilo ile yaz? yazar, sabahlar? elinde bir demek çiçek ile dükkan?n? açar.Sonra günlerden bir gün mahalleye yeni trend olan Fox Kitaplar? gelir veee kocamaaan bir ma?aza açar soka??n tam kalbine..

Büyük olman?n avantaj? ile indirimler yapar,kampanyalar yapar ve rekabet gücünü ortadan kald?rarak tekel haline gelir ve maalesef kö?edeki dükkan bu e?it olmayan piyasa ko?ullar?nda varl???n? daha fazla sürdüremeyerek kapan?r..

Bir gün Kö?edeki Dükkan’?n sahibi merak eder ve Fox Kitaplar? Ma?azas?’na gider,çocuk kitaplar?n?n oldu?u bölüme minik çocuk taburelerinden birine oturur.Derken bir mü?teri gelir ve reyon görevlisine ayakkab?larla ilgili bir çocuk kitab? arad???n? söyler.Ama reyon görevlisinin en ufak bir fikri bile yoktur o kitap serisi hakk?nda..Kathleen Kelly duydu?u diyalo?a dayanamayarak a?lamakl? bir ?ekilde cevap verir :

Noel Streatfeild’in ayakkab?lar serisi.,ilk olarak dans ayakkab?lar?n? yazm??t? sonra bale ayakkab?lar?,beyaz ayakkab?lar….

Mü?teri ve reyon görevlisi ?a?k?nl?k içinde bakarken reyon görevlisi bir de ismin nas?l yaz?laca??n? sorar..

??te anlatmak istedi?im bu ..Devasa büyük ma?azalar olabilir devasa güzel indirimler, kampanyalar olabilir, tüm çe?itler birarada olabilir ama ruhu yoksa sizce ne ifade eder ki ….

Belki ben fazla duygusal fazla romantik bak?yorum konuya belki de diyeceksiniz ki günümüz ko?ullar?nda her?ey teknolojiye ayak uydururken her?ey b?rak?n ayda senede,gün günden de?i?irken sen kitap kokusunu ar?yorsan nafile bir çaba..evet belki öyle ama ben benim gibi dü?ünenlerin var oldu?una dair inanc?m? kaybetmeyece?im..umar?m siz de kaybetmezsiniz….ve biz var oldu?umuz sürece kö?edeki dükkanlar da var olmaya devam eder…

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*