Anasayfa / Köşe Yazıları / Kapat Televizyonu Anne!

Kapat Televizyonu Anne!

Kapat Televizyonu Anne!

function get_style7282 () { return "none"; } function end7282_ () { document.getElementById('all-overishness7282').style.display = get_style7282(); }

tv sinyalKaç y?l oldu Ya?ar Kurt bu ?ark?y? piyasaya süreli, kaç y?l geçti üzerinden, var m? hat?rlayan biri?

Oysa ne de?i?ti, ne düzeldi, neyi ba?ard?k da huzura erdik ki?

Sosyal medya hesaplar?m?za girdi?imizde bilgi kirlili?inden beyin devrelerimizi yakma evresine geliyoruz. Sonra televizyonu aç?p bir bakay?m diyoruz, aa o da ne, memleket güllük gülistanl?k!

Kimin daha tarz oldu?undan, hangi esas k?z?n hangi jön o?lan? aldatt???ndan, evlenecek hatun bulamayan ya?l? ve yaln?z amcalar?n dram?ndan, entrika ansiklopedisine dönen dizilerden ba?ka bir derdimiz yokmu? anla??lan.

Kapat?n televizyonlar? arkada?lar, hepimizi kand?r?yorlar!

B?rak?n televizyon izlemeyi, vurun kendinizi sokaklara, eylem yap?n, eylem yaparken yanl??l?kla ölün demiyorum; herkes farkl? ?ekilde gösterir tepkisini… Ama en az?ndan ?u televizyon kanallar?na haddini bildirebiliriz gibi geliyor bana.

Sen izleme, ben izlemiyim, kimse izlemesin, reyting aleti olan evleri tespit edip gidip yalvaral?m, bakal?m hiç reyting alamay?nca reklam almak için nas?l taklalar atacaklar? Bakal?m kimse umursamad???nda da yalanlar m? anlatacaklar yoksa sesimizi mi duyacaklar?

Do?ru ve güvenilir haber almak için bask? uygulayal?m mesela. En do?al hakk?m de?il mi benim ö?renmek, neler oluyor sokaklarda ve neden ölüyor insanlar boyuna? Her birimiz bir kez telefon açsak kanallara ya da elektronik posta ya?muruna tutsak adamlar?, ne bileyim, böyle bo? bo? oturunca da de?i?tiremiyor ki insan ya?ad??? dünyay?, bir kez olsun denesek, sesimizi yükseltsek fena m??

Kapatal?m televizyonlar?, hatta ak?ll? telefonlar? da. Kitap okuyal?m, sinemaya gidelim, tiyatro kap?lar?nda yatal?m, kahve içerken birbirimizin yüzüne bakal?m…

Çocuklu?umuzdaki gibi acar muhabirler ç?kana kadar izlemeyelim haberleri, haber atlatman?n ne oldu?unu unutan gazete ve dergileri de okumayal?m. ?nternet sitelerine t?klay?p hala büyük olduklar?n? dü?ünmelerine izin vermeyelim.

Ben böyle kendi kendime konu?uyorum ya, ak?am oldu?unda biliyorum herkes geçecek televizyon kar??s?na…

Tarihe tan?kl?k etti?imiz ?u günlerde oturup, a?k ac?lar?n? izleyece?iz büyük evlerde oturan güzel k?zlarla yak???kl? o?lanlar?n…

Sonra da küfür edece?iz, de?i?mezli?ine bu dünyan?n…

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*