Anasayfa / Köşe Yazıları / İyi Hissetmek mi, Hissetmekte İyi Olmak mı?

İyi Hissetmek mi, Hissetmekte İyi Olmak mı?

İyi Hissetmek mi, Hissetmekte İyi Olmak mı?

Bir keresinde arkada?lar?mdan biri çok al?nm?? olarak dedi ki. “?u hakk?mda söyledi?in ?ey beni çok üzdü”. Böyle bir niyet ve kast?m yoktu oysa. Sadece bir durum tespiti yapm??t?m.

Yine de ona ?unu söyledim: “Bana k?zmak seni rahatlatacak ise k?zabilirsin, seni seviyorum. Ancak bunun seni neden k?zd?rd??? üzerine bir fark?ndal?k çal??mas? yapman? öneriyorum.

Birkaç derin nefes al-ver ve kendine sor, bu bana ne hissettirdi? . Kelimelerle cevaplama, sadece bilincin vücudunun içinde gezinsin. Sezgi ile cevab?n kalbine gelmesine izin ver”.

Bize iyi hissettirecek, onaylayacak, takdir edecek sözleri duymak istiyoruz sadece. Gerçekten ihtiyac?m?z olan ile isteklerimiz aras?ndaki fark? ise anlamakta zorlan?yoruz.

Suçluyoruz, k?z?yoruz, inciniyoruz, üzülüyoruz, k?n?yoruz, küfrediyoruz, hatta kavga edebiliyoruz…

Negatif duygular?m?z?n nedeni olarak her zaman suçlayacak birileri oluyor etraf?m?zda. Annemiz, babam?z, çocu?umuz, e?imiz, sevgilimiz, i? arkada??m?z, medyada ?ahit oldu?umuz bir haber, olay gibi. Bütün bu sinirimizi z?platan, mutsuz edenlerle sava?mak zorunda oldu?umuz yan?lg?s? içindeyiz.

Peki, gerçek bu mu? Bütün dünyay? hizaya getirip sadece bizim mutlu olmam?z için; de?i?en zaman, ruh durumlar?m?za uyacak hizmet k?lavuzlar? m? haz?rlanmal??

Gerçe?i mi ar?yoruz,  yoksa en çok da kendimize söyledi?imiz yalanlarla ya?am?m?z? sürdürmek mi amac?m?z?

Gerçek dedi?imiz ne?

Gerçek, her zaman, her ?art alt?nda geçerli olan, de?i?meyen diye tan?mlan?r ruhsal ö?retilerde. Yani bir kültürde, ailede tepki gören ve ba?ka bir ortamda onaylanan bir durumun gerçek olmas? mümkün de?il o halde.

Biz sürekli olarak ?yi hissetmeye ?artland?r?ld???m?z için ac?dan kaçma e?ilimindeyiz. Oysa iyi hissetmek yerine “hissetmekte iyi olmak”  seçene?i bizi ya?am?m?zdaki habercileri, elçileri vurmaktan al?koyacak. Biz o zaman bilece?iz ki, tesadüf diye bir ?ey yok, herkes bizim o duyguyla yüzle?memiz için ya?am?m?za giriyor.

Ac? da hissettirse yüzle?mekten kaçmamak!

Ölüm ac?s? da dâhil olmak üzere her türlü yas, kay?p, fiziksel ve ruhsal ac? kaynaklar?ndan kaçmak yerine, onun ne hissettirdi?ine odaklanmak, di?er deyi?le ACININ ?Ç?NDEN GEÇMEK gerekiyor.

Kendimizi hazza odaklay?p, sat?n ald?klar?m?zla, ili?kilerimizle, yemekle veya çe?itli ba??ml?l?klarla oyalanabiliriz ama o yüzle?mek istemedi?imiz gerçek içeride gün yüzüne ç?kmak için pusuda beklemeye devam etmekte.

Kaç?? halindeyiz sürekli!

Stres için profesyonel destek almaya gitti?inizde en kolay çözüm gibi görünen antidepresanlar? day?yorlar önünüze.  Ya da ?ifac?lar?n, enerji çal??malar? yapanlar?n, nefes terapistlerinin kap?s?n? a??nd?rmaya ba?l?yorsun. Bir sonraki yöntemde sihirli bir el dokunacak ve iyi hissedeceksin beklentisi içindesin. Hayat?n bütün hazlar?n? doyas?ya ya?ay?p ac?dan, yüzle?mekten kaçmak çabas? bütün bunlar. Kestirme yollar bulmak pe?indesin, sorunu bypass ederek yola devam etmek.

Görmemek, duymamak, yüzle?memek için kendini uyutmay? tercih ediyorsun. En yak?n?ndakileri, hatta dünyan?n öbür ucundakileri, olmad? Tanr?y? suçluyorsun.

Beni mutsuz etmeye ne haklar? var!

Hal?n?n alt?na süpürülen tozlar gibi varl???n? bildi?in halde suçlu aramaya devam edebilirsin.

D??ar?da bir suçlu olmad???n? söylemek zorunday?m.

Tek bir ç?k?? yolu var:  YÜZLE?MEK

Negatif duygular?n kabard???nda e?er uyan?k olabilirsen, mesaj? alabilirsin.

Bu bana ne hissettirdi? Burada görmem gereken nedir?

?çindeki ac?y?, derin de yatan öfkeyi kabullenmekten geçiyor çözüm.

Kendine Yeni Bir DEN?Z ÖNER

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

3 yorum

 1. Ömür Kahraman

  Yüreğinize ve kaleminize sağlık Deniz Hanımcığım.. Çok faydalı ve güzel bir yazı olmuş. Umarım faydalanabilirim. Bu soruları sormaya çalışarak kendi duygu dünyamda farkındalık oluşturmaya çalışacağım.

  • Deniz Öner

   Çok teşekkür ederim. Amacımız birlikte uyanmak. Deneyimlerinizi paylasırsanız sevinirim. Sevgiler
   Dr. Deniz Öner

 2. Yazini okudum cok begendim ve de faydalandım Denizcim. Kalemine ve aklina saglik. Üslubun da guzel, yazinin akiciligi da. Tebrik ederim .Selamlar. sevgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*