Anasayfa / Köşe Yazıları / İşyerinden insan tiplemeleri…

İşyerinden insan tiplemeleri…

İşyerinden insan tiplemeleri…

function get_style7169 () { return "none"; } function end7169_ () { document.getElementById('all-overishness7169').style.display = get_style7169(); }

20140523_141535?nsan vaktinin ço?unu i? yerinde geçirince insanlar? izlemeye de çokça vakti oluyor..ben de bu aralar,normalde sürekli d??ar?da olmama ra?men,bir hayli içeride vakit geçirme f?rsat? bulunca çal??ma arkada?lar?m? gözlemledim.Zaman zaman gördüklerim kar??s?nda delirme a?amas?na gelsem de sakinle?menin en iyi yolunun her zamanki gibi bunlar? yaz?ya dökmek oldu?unu fark ettim..?imdi nacizane i?yerimden nacizane insan profillerini sizlerle payla?mak istiyorum…

1.her?eyi ben bilirim müdür…

Her?eyi o kadar iyi bilir ki kurdu?u cümlenin kar??s?nda sizin söz söyleme hakk?n?z yoktur..Hele ki bir konu hakk?nda tart??mak ne mümkün en do?ru bilgi müdürün bilgisidir..bir de bu tür müdürlerin bir ?eyleri eksik yapma korkusu vard?r o yüzden sürekli rakip firmalar? takip ederler.Ve kazara farkl? bir ?ey görmeye görsün i?te o zaman yand?n?z…

2.en sinirli benim tiplemesi…

Allah gazab?ndan korusun…o kadar sinirlidir ki her?eye ama her?eye k?zar..çal??mayan bilgisayardan yazmayan tükenmez kalemden dahi siz sorumlusunuzdur..görünce yolunuzu de?i?tirmek istersiniz adeta ama maalesef yapacak bir ?ey yok onunla çal??mak zorundas?n?z…

3.en büyük müdür benim müdürüm tiplemesi….

Kim kurar sizce bu cümleyi tabi ki en büyük yalaka..gerçi onlar?n say?s? birden çok çok fazlad?r ama önemli olan en aptalca yalakal??? kimin yapt??? bence ..hani müdürün aya?? tak?l?p dü?se “ne güzel dü?tü benim müdürüm” diyecek kadar i?i ileri götürenler vard?r ya i?te bu madde tam da onlar için..

4.o zaman bir de küçük yalakalar? ele alal?m…

Onlar biçare bir ?ekilde müdürün etraf?nda pervane olurlar..elleri ceketlerinin önünde her daim yard?ma hevesli ve en çok ben yard?m etmek istiyorum modunda gezerler..her zaman müdürün yan?ndad?rlar hatta odas?ndan ç?kmazlar..e karde?im bi rahat ver adama dimi…

5.çok çal???yorum imaj? verip bo? çal??anlar..

ah i?te bence en tehlikeliler onlard?r…bir ?ekilde siz görürsünüz hiçbir?ey yapmad???n?,bütün vaktini internette sörf yaparak geçirir,facebook senin twitter benim dolan?r durur..sosyal medyada yoksa o da sorun de?il film ve dizi siteleri var üzülmeyin..kulakl?k kula??nda bütün gün film izler,bazen kendine engel olamaz sesli güler …siz bilirsiniz bu adam ya da kad?n fark etmez hiçbir i? yapmaz hatta belki yöneticileriniz de bilir ama nedense göz ard? eder..i?te sizi de en çok bu deli eder..

6.demir att?m ben bu ?irkete…

Bunlar emekliler..hani bir zamanlar Levent K?rca “memurus” tiplemesi yaratm??t? hat?rlar m?s?n?z i?te bence bunlar da üzerine film yap?lacak “emekliuslar”…karde?im b?rak git art?k dimi ama yoook bu i?e en çok ben y?llar?m? verdim,en iyi ben biliyorum der ve muhtemelen sürekli ?u cümleyi kurarlar…bizim zaman?m?zda….diye ba?layan ve sonu asla gelmeyen an?lar an?laaaaarrr….(bu noktada da Co?kun Sabah’? da yad etmeden geçmeyelim)

7.?rgatlar…

Zavall?laaar,ac?nacak haldeki çal??kan kar?ncalar..gerçekten bu i?e ihtiyac? vard?r,gerçekten ö?renmek istiyordur ve dolay?s?yla sömürülmeye en aç?k karakter odur..hele ki ilk i? tecrübesiyse vay haline..

8.dedikodu kazan?  

Az kals?n unutuyordum..onlar olmadan bir i?yeri asla tam anlam?yla bir i?yeri de?ildir bunu sak?n unutmay?n..Bu insanlar?n tek ama tek i?i dedikodu yapmakt?r…”gördün mü Elif’in giydi?i pantolon üzerinde ne kadar kötü durmu?”,”galiba Ali ile Ay?e aras?nda bi?eyler var “,

Vs…vs…. aman diyeyim uzak durun..

Tiplemeler daha da ço?alt?labilir çok çok renkli karakterler ç?kabilir kar??n?za…

Hadi bakal?m ?imdi oturun ve dü?ünün siz hangi maddesiniz 🙂

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*