Anasayfa / Hukuk / İşverenin Ücret Ödememesinin Sonuçları

İşverenin Ücret Ödememesinin Sonuçları

İşverenin Ücret Ödememesinin Sonuçları

İş ilişkisinin temel mantığı işçinin görevini ifa ederek işçi yerine kazandırdığı değerin karşılığı olarak ücret almasıdır. Özellikle ekonomik sıkıntılı dönemlerde işyerleri işçi üzerinden para kazanmasına rağmen ödemesini geciktirdiği ilk husus genellikle işçi maaşları olmaktadır. Bu yazımızda işverenin işçinin ücretini ödemesi geciktirmesi durumunda neler olabileceğinden bahsedeceğiz.

İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü İş Kanunu Madde 32 ve devamındaki maddelerde belirtilmiştir. Buna göre işverenin ücret ödeme konusunda birçok yükümlülüğü bulunmaktadır. İş Kanunu 32. Maddesine 17.04.2008 tarihinde eklenen ibare ile işveren bu tarihten sonra işçiyi maaşlarını banka yolu ile yatırmak zorundadır. Uygulamada daha önce yaşanan birçok sorun bu şekilde engellenmiştir. İş Kanununda geçen bu hüküm işverenin maaş primlerini düşük gösterme alışkanlığı ciddi derece de etkilememiştir. Zira birçok işyeri hala maaşların prim olarak gösterilen kısmını banka yoluyla bunun üstünde alınan bedeli elden ödemek yoluyla çözüm üretmiştir. Fakat bu çözüm de iş mahkemesinde açılan ücret davalarında bir tanıkla bertaraf edilebilecek bir yöntemdir. Tanıklar işçinin gerçekte aldığı maaşın daha yüksek olduğunu söylüyorsa mahkeme resmi olarak yatırılan ücreti değil tanıkların ifade ettiği bedeli maaş olarak değerlendirecektir.

İşverenin ücret ödeme yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda neler yapılabileceği de İş Kanunu madde 34 madde de belirtilmiştir. Buna göre işveren ücretin zamanında ödemek zorundadır. İşveren ücreti ödemeyi 20 gün geciktirmiş ise işçi iş yapma borcunu ücret ödenene kadar yerine getirmeyebilir. Eğer işveren tüm işçilerin ücretini ödemekte 20 gün gecikmiştir ise tüm işçilerde kişisel kararları ile ücreti ödenene kadar çalışmayabilir. Bu durum grev olarak sayılmayacaktır. Bu durum işverenin ana borcu olan ücret ödeme borcunu yerine getirmemesinden dolayı işçinin bireysel olarak kanundan kaynaklanan hakkını kullanması olarak değerlendirilecektir. İşveren gecikme yaşanan ücretleri ödediği takdirde işçi işine devam etmek zorundadır.

İşveren ücret ödeme borcunun günü gelmesine rağmen 20 gün geciktirmesi durumunda işçi çalışmasa bile işveren tarafından iş sözleşmesi sona erdirilemez, işveren işçinin yerine yeni işçi de alamayacaktır. İşveren ücretini ödemediği işçinin yerine yeni işçi alıp çalıştırmak isterse bu konuda iş mahkemesine açılacak bir başvuru ile işçinin tüm hakları mahkeme tarafından işçiye iade edilecektir. Ayrıca talep olması halinde kötüniyetli işveren de tazminata mahkûm edilecektir.

Uygulamada bu tür sıkıntılar ile sık sık karşılaşmaktayız. İşçiler işçinin maaşını tam olarak ödememekte çeşitli sebeplerden dolayı işçi maaşları sık sık geç yatırılmakta veya eksik yatırılmaktadır. İş Kanunu bu konuda işçiye çalışmama hakkı tanımış ama maaşların ödenmemesi sebebiyle bu hak genelde işçiler tarafından işverenin iş sözleşmesini sona erdireceği korkusuyla kullanılmaktadır. İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin maaşlarını alamadığı durumlarda kanuni koruması yukarıda anlattığımız şekilde oldukça fazladır. İşçiler hakları konusunda daha da bilinçlenip bu hususlarda işverenine karşı kanuni haklarını kullanması gerekmektedir.

Hakkında Av. Arif Baltacı

Av. Arif Baltacı
Avukat Arif Baltacı Aslen Trabzon Çaykara’lıdır. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık hayatına başlamıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. 2 adet şiir kitabı çıkarmıştır. Birçok deneme ve makalesi dergilerde yayınlanan yazar Hakemli Hukuk ve Yaşam Dergisinin yayın kurulundadır. Genç baro sitesinde yazarlık yapmakta olan Arif Baltacı hukuk alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*