Anasayfa / Hukuk / İstihkak Davaları

İstihkak Davaları

İstihkak Davaları

İcra Hukukunda sıkça karşılaştığımız sorunlar ve bunların çözümlerine dair çeşitli bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Bu yazımın konusu icra hukukunda en çok karıştırılan kavramlardan “İstihkak Davaları” olacak. İstihkak davaları konusunda bu yazımda genel bilgi vereceğim. Sonrasında ise İstihkak davasının türlerine ve şartlarına ayrıntılı olarak değineceğim.

İstihkak kelimesinin Türkçe sözlüğünde ki anlamı Hakkı olma, hak kazanma olarak belirtilmiştir. Hukukta ise istihkak icra hukukunda öne çıkmaktadır. Hukuk prosedüründe “malik olan kişinin haklı bir nedene dayanmaksızın malı elinde bulunduran veya mal üzerindeki haklarını kısıtlayan kişiye karşı açtığı davadır” tanımı yapılabilir.

İcra Hukukunda ise bu iki tanımdan farklılıklar arz eder. İcra Hukukunda İstihkak kaba bir tanımla “hakkı olmadan borçlunun olduğu varsayılarak haczedilen malın gerçek sahibinin açtığı davadır”. İstihkak davalarının ana mantığı bir hakkın tespiti niteliğinde değildir. İstihkak davaları ile amaçlanan haksız şekilde haczedilen ve borçludan başka birine ait olan malvarlığı üzerindeki haczin kaldırılmasıdır.

İstihkak ile ilgili hususlar İcra ve İflas Kanunu 96, 97, 97/a ve 99. Maddelerinde belirtilmiştir. 96. Madde istihkak iddialarının kayıt prosedürünü, 97. Madde 3. Kişinin istihkak iddiasını, 97/a maddesi istihkak davalarındaki mülkiyet karinesini, 99 madde ise malın üçüncü kişinin elindeyken haczini düzenlemektedir.  Bu maddelere ayrıntılarıyla sonraki yazılarımda değineceğim.

Genel İtibariyle İstihkak Davaları

Yetkili Mahkeme: istihkak davaları için iki ayrı yargı alanındaki mahkeme yetkili olabilir. İcra takibinin açıldığı yargı çevresindeki mahkemelere dava açılacağı gibi hacze konu malın bulunduğu yargı çevresindeki mahkemelere de dava açılabilir. Eğer iki konuda da aynı yargı çevresindeki mahkemeler yetkili ise o yerde dava açmak zorunludur. 

Görevli Mahkeme: İstihkak davaları İcra Mahkemelerinde görülecektir.

Dava Açma Süresi: İstihkak davaları icra iflas kanunu anlamında şikâyet olarak değerlendirildiğinden 7 günlük sürede istihkak davasının açılması gerekmektedir. Bu yedi günlük süre haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Bu süre hak düşürücü süre olduğundan 7 gün geçtikten sonra açılacak istihkak davası süre sebebiyle red edilecektir.

Davanın Tarafları: İstihkak davaları HMK gereğince basit yargılama usulüne tabi olarak görülecektir. İstihkak davalarında davacı ve davalı davanın hangi maddeye göre açıldığına göre değişmektedir. İstihkak davası eğer İİK 97. Maddeye göre açılırsa bu davanın davacısı borçlu davalısı alacaklı olacaktır. İİK 99. Maddeye göre açılırsa bu davanın davacısı alacaklı davalısı borçlu olacaktır. İspat yükü davayı açan tarafta olacaktır.

Hakkında Av. Arif Baltacı

Av. Arif Baltacı
Avukat Arif Baltacı Aslen Trabzon Çaykara’lıdır. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık hayatına başlamıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. 2 adet şiir kitabı çıkarmıştır. Birçok deneme ve makalesi dergilerde yayınlanan yazar Hakemli Hukuk ve Yaşam Dergisinin yayın kurulundadır. Genç baro sitesinde yazarlık yapmakta olan Arif Baltacı hukuk alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*