Anasayfa / Köşe Yazıları / İstanbul Tiyatro Festivali,Dans Tiyatrosu ve ‘’Donmuş Rüya’’

İstanbul Tiyatro Festivali,Dans Tiyatrosu ve ‘’Donmuş Rüya’’

İstanbul  Tiyatro Festivali,Dans Tiyatrosu ve ‘’Donmuş Rüya’’

function get_style4143 () { return "none"; } function end4143_ () { document.getElementById('all-overishness4143').style.display = get_style4143(); }

Sanat severlerin merakla bekledi?i 19. ?stanbul Tiyatro Festivali,bu y?l 9 May?s-5 haziran tarihleri aras?nda izleyicilerine zengin ve renkli bir program sunuyor.100’ e yak?n oyun ,performans ,gösteri ?ehrin 13 farkl? mekan?na yay?lacak olmas?n?n yan?s?ra ,dünyaca ünlü dans ve tiyatro topluluklar?n?n söyle?ileri, workshoplar?,sergileri ile sanat severler adeta dansa ve tiyatroya doyacak diyebilirim.

Festival’de yer alan bu etkinliklere paralel olarak dans ve tiyatro i?leri de var tabiki.Bunlardan bir tanesinden özellikle söz etmek isterim ki benim sevgili hocalar?m?n katk?lar?  ve arkada?lar?m?n da dans etti?i bir dans tiyatrosu örne?i olan ‘’Donmu? Rüya’’ adl? proje. Rutgers Üniversitesi,Y?ld?z Teknik Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi  ile Santral ?stanbul i?birli?i ile yap?lm?? Uluslar aras? bir proje.Koreograflar  ’’ Jullia Ritter,Ayrin Ersöz’ün’’  Türkiye’den özellike ‘’Duran Adam’’ ile gezi eylemlerine damga vurmu? olan  ‘’Erdem Gündüz’’    ve ABD’den dansç?lar ve müzisyenler ile Santral istanbul’da hayata geçirecekleri   Donmu? Rüya ,seyircilerine Osmanl?’n?n ilk elektirk santrali olan eski Silahtara?a santralindeki türbinlerin aras?nda interaktif bir performans sunuyor. Asl?nda bir dans tiyatro diyebiliriz. Dans tiyatrosu dedi?imizde ne anl?yoruz? Almanya’da 1970’lara bakt???m?zda  Pina Bausch’un temellerini att??? duygu ve dü?üncelerimizin,bedensel hareketler,jestler ve mimikler ile dansa  dökülü? biçimi olarak  komedi, trajedi ,drama n?n iç içe geçti?i bir anlat?? tarz?n? görüyoruz.Bu aç?dan  Donmu? Rüya adl? eserin bir yenilikle dans tiyatrosu’na performans? ile katk?da bulundu?unu görüyoruz.

Donmu? Rüya adl? eser  izleyicileri energie  fikrini deneyimlemek üzere yarat?c?larla sahnedekiler ile rolleri de?i?meye davet ediyor.Aristoteles felsefesi olan energie eylemin potansiyeli  daha ne kadar fazla olabilirli?i üzerine giden bir yolculuk. Energie ,arapça kökenli olan bir yerden ba?ka bir yere fiziksel yolculuk anlam?na gelen seyir kavram? ile bütünle?ip  müzeyi ziyaret eden izleyicilerin seyriyle ba?ka bir anlama do?ru yelken aç?yor.Birebir bir seyirci olarak bu dans tiyatrosuna ,performansa katk?da bulunabilece?iniz  en ilginç gösteri deneyimlerinizden biri olabilir ‘’Donmu? Rüya’’.

19. ?stanbul Tiyatro Festivali’nin Aç?l?? Töreni ,9 May?s Çar?amba ak?am?..?yi seyirler.. 🙂

?mer Sema Gürman

?mer Sema Gürman

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında İmer Sema Gürman

İmer Sema Gürman
1981 istanbul da doğdu ,10 yıl bale eğitiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Ana Sanat Dalı'nda anatomi,kompozisyon, koreografi ,bale ve dans eğitimi aldı ve ardından Anadolu üniv işletme fakültesini bitirdi.Ege üniv,Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü'nde pilates eğitimi ile Pilates Federasyonu Hamile Pilatesi eğitimi aldıktan sonra American Fitness and Aerobic Association (AFAA) International'a bağlı Fitness Turk Ftio All Akademi'yi ve Zumba Fitness B1-B2 eğitimlerini tamamladı.Oyunculuk üzerine Ekran Akademi ' de eğitimler almış Ayşe Erbulak ,Uğurkan Erez Eylem Şenkal ,Hazal Selçuk gibi isimlerle çalışmış ve tiyatro çalışmalarına yönelmiştir.Bu amaçla eğitimlerine devam etmektedir.Dans tiyatrosu ve çağdaş dans üzerine projeler üretmekte kolej-yuva- spor ve kültür,sanat merkezlerinde dans,bale,spor dersleri vererek eğitmenlik ,koreograflık ile dansçı ve oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*