Anasayfa / Köşe Yazıları / İşitme Engellilerin Unutulmaz Deneyimi

İşitme Engellilerin Unutulmaz Deneyimi

İşitme Engellilerin Unutulmaz Deneyimi

function get_style3669 () { return "none"; } function end3669_ () { document.getElementById('all-overishness3669').style.display = get_style3669(); }

??itme engelliler görme engellilerin dünyas?na yolculuk yapt?.

Kulak arkas? i?itme cihaz? veya koklear implant kullanan i?itme engelliler, görme engellilere empati yap?lmas? için Gayrettepe Metro ?stasyonunda düzenlenen, yurtd???ndan getirilen ödüllü “Karanl?kta Diyalog” sergisinde unutulmaz bir deneyim ya?ad?. Karanl?kta kalman?n psikolojik bask?s?na dayanamay?p sergiden erken ç?kan i?itme engelliler de oldu.

Sergiye girerken k?sa bir brifing ve baston alan i?itme engelliler tamamen karanl?kta geçen sergide zaman zaman çevresel sesleri, görme engelli rehberlerinin sesli tariflerini anlayarak veya anlamaya çal??arak, zaman zaman da i?iten ailelerine dokunarak, i?iten ailelerinin refakatçili?i sayesinde sergide yollar?n? buldular. Elleriyle duvarlar?, objeleri takip ederek ?stanbul turu yapt?lar. Köprüden geçtiler, bankamatik tu?lar?na dokundular, bir trafik lambas?n? buldular, araban?n aynas?n?, sebzeler dolu manav tezgahlar?n? inceleyerek görme engelli rehberleri Harun Sar?kaya’n?n evine misafir olup film dinlediler. Ayr?ca tramwaya ve bo?az vapuruna binip yolculuk yaparak sürpriz ya?ad?lar. Diyalog kafeye gelip miktar?n? göremedikleri ka??t paralar? ile ücret ödeyip çay içtiler ve sohbet ettiler. Görme engelli rehber Harun Sar?kaya sohbet esnas?nda i?itme engelli ile nas?l anla?abilece?ini sordu, i?aret dili ö?renmek ve i?itme engellilere yard?m etmek istedi?ini belirtmesi i?itme engellileri sevindirdi.

Sergi sonunda hat?ra defterine duygu ve dü?üncelerini yazan i?itme engelliler aras?nda en ilginç yorum ise ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Gençlik komisyonu ba?kan? Onur Cantimur’dan geldi:

“??itme engellili?in ne oldu?unu zaten biliyorduk. Ancak görme engellili?i de bir süre ya?ayarak hem görme hem i?itme engelli ünlü aktivist Helen Keller olduk. Helen Keller’i daha iyi anlad?k.”

Rehberimiz Harun Sar?kaya’ya ve sergi sponsorumuz ?D Türkiye firmas?na çok te?ekkür ediyor, bu anlaml? ve ba?ar?l? sergide eme?i geçen ki?i ve kurumlar? tebrik ediyoruz.

Sayg?lar?m?zla

?ED YÖNET?M

Günümüzde birçok insan, uyu?turucu online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*