Anasayfa / Hukuk / İcra takibinin iptali halinde peşin harcın iadesi

İcra takibinin iptali halinde peşin harcın iadesi

İcra takibinin iptali halinde peşin harcın iadesi

Ülkemizde milyonlarca icra takibi bulunmakta ve usulüne aykırı açılan ve borçlunun icra mahkemesine şikayeti üzerine iptal edilen icra takiplerinin sayısı da oldukça fazladır. Her icra takibi açılırken takip sonunda alınacak asıl harca mahsup edilmek üzere peşin harç alınmaktadır. İptal edilen icra takiplerinde her ne kadar düşük miktarlardaki peşin harçlar göze batmasa da icra takibi alacak bakiyesi yüksek olduğunda yüksek harç miktarlarının ne olacağı hususunda bir netlik olmaması sorun teşkil etmektedir.

İcra Ve İflas Kanunu ve Harçlar Kanunu’nda icra takiplerinin iptali halinde harçların durumunun ne olacağı konusunda hüküm bulunmamaktadır. Harçlar Kanunu 29/3 hükmüne göre İlama dayanmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harclarına mahsup edilir.” İlamsız takiplerde alacaklıya peşin harcın iadesini düzenleyen bu hüküm icra takibinin iptali neticesinde harcın iadesine dayanak olabilir mi? Yargıtay’ın görüşü peşin harcın iadesine yönelik bir hüküm bulunmadığından dolayı peşin harcın iade edilmemesi yönündedir. Yargıtay, peşin harcın iade edilmesine yönelik bir hüküm bulunmaması gerekçesine dayansa da aynı peşin harcın iade edilmemesine yönelik bir hüküm bulunmadığını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Yargıtay’ın gerekçesine ve görüşüne katılmak mümkün değildir ve bu şekilde karar verilmesi hakkaniyetle de bağdaşmamaktadır.

Harçlar Kanunu’nun 29/3 hükmü uygulanamasa da peşin harç takip sonunda alınacak harca mahsup edilmek üzere alındığından ve takibin iptali neticesinde takibin sonunda harç alınması ihtimali ortadan kalktığından peşin harcın iadesi gerekmektedir. Yani dosya tahsil olunarak kapanmadığından peşin harcın mahsup edilmesi hususu konusuz kalmış bulunmaktadır. Başvuru harcının iadesi söz konusu olmayacaktır ancak alınan peşin harcın iadesi gerekmektedir. Bu hususta tereddütleri ortadan kaldıran bir düzenleme gerekmektedir. Yasa koyucu bu sorunu tereddüte mahal vermeyecek şekilde düzenlemelidir. Bu konu açıkça düzenlenmediği sürece icra takibi iptal olan alacaklılar peşin harcı iade alamayacaklar ve mağdur olacaklardır.

 

 

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*