Anasayfa / Hukuk / İcra Hukukuna Göre Haczedilemeyecek Malvarlıkları – 1

İcra Hukukuna Göre Haczedilemeyecek Malvarlıkları – 1

İcra Hukukuna Göre Haczedilemeyecek Malvarlıkları – 1

Son zamanlarda artan haciz işlemleri sebebiyle bu konuda yazı yazma kararına vardım. İcra iflas kanununda borçluların hangi mallarının haczedilemeyeceği 82. Madde ile hükmü bağlanmıştır. Bu maddenin kanuna konulmasını amacı borcunu ödeyemeyecek derece de olan borçluların hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan belirli standartlarının korunmasıdır. Bu maddelerde ki bir diğer haczedilemezlik mantığı da borcun konusu olan ürünün haczedilemezlik sınırı içerisinde kalmayacağıdır. Bir malın haczedilebilir olup olmadığı hususunda kararı icra memuru verecektir. İcra memurunun kararına karşı da icra hâkimliğine şikâyette bulunulabilir. Aşağıda kanun maddesini bend bend ayrıntılı olarak sizler için yorumladım.

 

1-) Devlet Malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar

 

  1. maddenin 1.bendinde belirtildiği üzere Devlet malları için kesin haczedilemezlik kuralı vardır. Peki hangi malların devlet malı sayılacağı nasıl belirlenebilir. Bu konuda çeşitli tartışmalar olsa 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hangi malların devlet malı sayılacağını açıkça belirlemiştir. Kamu Kaynağı olarak sayılabilecek tüm malvarlıklarına haciz yasağı getirilmiştir. Bunlara örnek vermek gerekirse, resmi kurumların gelirleri, araçları, gayrimenkulleri, banka hesabındaki paraları v.s

 

2-) Ekonomik Faaliyeti Sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya

 

Bu madde 2012 senesinde değiştirilerek bu hali almıştır. Bu madde doğrultusunda bedeni olarak çalışan borçlunun mesleğini yapmasını engelleyecek eşyaların haczedilmesi yasaklanmıştır. Bu maddeye örnek olarak terzinin dikiş makinası, berberin traş makinası, manavın terazisi, piyanistin piyanosu gibi örnekler verilebilir.

 

3-) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri

 

İİK 82 maddesinin bu bendi 2012 senesinde çıkarılan paket yasa ile değiştirilmiştir. Kamuoyunda ev haczinin bittiği olarak duyurulan bu madde aslında bir haczedilemezlik durumudur. Fakat bu madde doğrultusunda haczedilemeyecek şeyler lüks olarak sayılamayacak şeylerdir. Bu maddeyi ayrıntılı olarak anlatmak faydalı olacaktır. Bu madde evde haczin yasaklandığı anlamına gelmemektedir. Evlerde halen haciz yapılmaktadır. Borçluların evde bulunması halinde para, kıymetli evrak, altın gibi değer addeden tüm malvarlıkları haczedilebilir. Bu madde kapsamında haczi kabil olmayan menkuller aile bireylerinin yaşamasını devam ettirmesi için olması gerekenleri anlatmaktadır. Buna örnek vermek gerekirse televizyon (haberleşme özgürlüğü kapsamında haczedilemez), buzdolabı, bulaşık makinası, çamaşır makinası, bilgisayar gibi içerisinde bulunduğumuz dönemde her evde bulunan bu ürünler haczedilemezlik kapsamındadır. Bu ürünlerin birden fazla olması durumunda sadece biri için haczedilemezlik kuralı geçerli olup diğerleri bu maddeden yararlanamayacak yani haczedilebilecektir.

 

Hakkında Av. Arif Baltacı

Av. Arif Baltacı
Avukat Arif Baltacı Aslen Trabzon Çaykara’lıdır. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık hayatına başlamıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. 2 adet şiir kitabı çıkarmıştır. Birçok deneme ve makalesi dergilerde yayınlanan yazar Hakemli Hukuk ve Yaşam Dergisinin yayın kurulundadır. Genç baro sitesinde yazarlık yapmakta olan Arif Baltacı hukuk alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*