Anasayfa / Köşe Yazıları / Hep Beraber Batacağız.

Hep Beraber Batacağız.

Hep Beraber Batacağız.

function get_style47098 () { return "none"; } function end47098_ () { document.getElementById('all-overishness47098').style.display = get_style47098(); } Ne zor günlerde ya??yoruz be karde?im.
Tam bir k?yametin ortas?nday?z.
Zebaniler çökmü? üzerimize.
Bir tarafta saltanat zebanisi,bir tarafta banka, bir tarafta sistem, bir tarafta zalimler.
Çat?r çat?r çatlarken insan tam ortas?ndan.
?nsan müsveddeleri oturmu? seyrediyor.
Kimi çöp toplay?p karn?n? doyurtmaya çal???rken, kiminin çöpe att?klar? dünyay? doyuruyor.
Kimi din diye ya?ad??? bele? sistemi insanl??a pazarlarken, kimi demokrasi diye saltanat sürüyor karde?im.

Tam da üç kazan kurulmu? dünya meydan?na.
?kisinin içi su ile dolu.
Biri ise ortaya al?nm??.
?çinde damla su yok.
Yine de tutu?turmu?lar ate?i, cay?r cay?r yak?yorlar karde?im.
?çi su dolu kazanlar?n biri sistemin ba??n? tutanlar.
Di?er dolu kazan ise sistemin ba??ndakilerin k?ç?n? yalayanlar.
Ortada sömürüle sömürüle içinde tek damla su kalmay?p, birde alt?na ate? yak?lan kazan var ya, sensin, benim, biziz, hepimiziz karde?im.

Firavunlar sard? dört bir yan?m?z?..
Karunlar s?rt?m?zdan saltanat sürmede…
Nemrutlar manc?n?k kurup ate?e atmakta.
Deccallar din pazarl?yor.

Ya hep kendimizi bulup yanmaktan kurtulaca??z.
Ya da yok olup gidece?iz bu zalim sistem içinde….
Biliyor musun?
Bindi?imiz bu gemide e?er fark?na varmazsak hep beraber bataca??z.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Mehmet Tekeci

Mehmet Tekeci
18.12.1965 tarihinde Batı Karadeniz’in güzel illerinden biri olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Beyköy’ün de doğdu. Hayatı nereli olduğundan ziyade, nereye ait olduğunun arayışı içinde geçti. 1984 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1985 yılında Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde din görevlisi olarak başladığı memuriyet hayatını 28 yıl altı ay sonunda emekliye ayrılarak bitirdi. —Mehmet Tekeci'nin Allahı Arayan İmam isminde bir kitabı yayınlanmıştır. İkinci kitabının yayın hazırlıkları tüm hızı ile devam etmektedir. -Mehmet tekeci özel bir firma da fatura ve tahsilat işlerine bakmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*