Anasayfa / Hukuk / Hakkari dağları, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Hakkari dağları, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Hakkari dağları, yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

function get_style14970 () { return "none"; } function end14970_ () { document.getElementById('all-overishness14970').style.display = get_style14970(); } Hakkari’de çözüm süreci ile birlikte Hakkari da?lar?, yabanc?lar?n ilgi oda?? oldu. ?lk defa Çinli ve Bulgaristanl? 2 yabanc? kad?n da?c? ve beraberindekiler, Cilo-Buzul da?lar?na t?rmand?.

Ankara’dan gelen tecrübeli da?c?lardan Tar?k Bünyamin Kaya’n?n beraberinde getirdi?i Çin ve Bulgaristan uyruklu 2 da?c?, 6 gündür bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyorlar. Rehberli?ini Re?ko Do?a Sporlar? Kültür Derne?i üyeleri olan Esat K?l?nç ve Da?c?l?k Federasyonu Hakkari ?l Temsilcisi Naci Ertunç’un yapm?? oldu?u faaliyete, kad?n yabanc? da?c?lardan Ceyn Zhaneg ve Alexad?ra Marinova’a yakla??k 6 gündür Hakkari Cilo bölgesinde Re?ko Da?? zirve t?rman???n? gerçekle?tirdiler. Çin uyruklu Ceyn Zhaneg, 10 y?ld?r Türkiye’de gezmedi?i bölge kalmad???n? fakat Hakkari bölgesi kadar muhte?em do?a yap?s?na sahip yer görmedi?ini söyledi. 8 bin rak?mlara ç?kan tecrübeli da?c?lardan Bulgaristan uyruklu Alexad?ra Marinova ise “Buralar? görünce çok duyguland?m müthi? ve çok güzel da?lar?n?z var” dedi. Marinova, ”Buralar? çok iyi tan?tmak laz?m. Buralar?n güvenli bölge oldu?unu yabanc? da?c?lara anlatmam?z gerekir. Önemli bir bölgedir da?lar?yla beraber çok güzel da? yap?s?na sahip buralar? gezdi?im için çok mutluyum” dedi.

Yabanc? da?c?lar, ”Bizleri evlerine konuk eden Ertunç ailesine ve arac? ile bize yard?mc? olan Esat K?l?nç’a te?ekkür ediyoruz. Kendilerini ülkelerimize davet ediyoruz. Herkesin gelip buralar? görmelerini istiyoruz” ?eklinde konu?tu.

(?HA)

Bugün birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*