Anasayfa / Köşe Yazıları / Geri Bildirimin Dayanılmaz Mükemmelliği

Geri Bildirimin Dayanılmaz Mükemmelliği

Geri Bildirimin Dayanılmaz Mükemmelliği

Her ne kadar günümüzde teknoloji çok ilerlemiş ve bizler bunun tüm nimetlerinden faydalanıyor olsak da, hala ikili insan ilişkilerimizde iletişim becerilerimizdeki başarı, bizi diğerlerinden ayıran temel özelliktir. Ben iletişim uzmanı değilim, ancak bugüne kadar yaptığım işin temel öğesinin “insan sermayesi” olmasından dolayı, bireysel ya da kurumu temsilen girdiğim tüm iletişim kanallarında, doğru mesajları iletebilmek konusunda yüksek gayret gösterdim.

Son dönemde görev aldığım projelerde farkettim ki, organizasyonların ana sorunları, aslında insan kaynakları ve genel işletme yönetimini, farkında olmadan zora sokan iletişim hataları ve eksiklikleriydi. Bu hata ve eksikliklerin geneli de, başarılı bir geri bildirim kültürünün bulunmaması kaynaklıydı.

NEDİR BU GERİ BİLDİRİM? 

Geri bildirim, iki yönlü iletişimin olmazsa olmasıdır.  Klasik iletişim sürecini bilirsiniz: bir mesaj, bu mesajı gönderen bir gönderici ve bu mesajı alan bir alıcı vardır. Mesaj gönderenden çıkıp alıcıya ulaştığında iletişim gerçekleşmiş olur. İki yönlü iletişimde ise mesajı alan alıcının bu mesaja tepkisi, diğer bir değişle geri bildirimi gerçekleşmelidir. Eğer geri bildirim gerçekleşmezse, iki yönlü iletişim tam anlamıyla gerçekleşmiş olmaz ve etkisizleşir.

İnsan kaynakları departmanı, ana çalışma konusunun ‘insan’ unsuru olmasından dolayı yoğun iletişimin yaşandığı bir departmandır. Hatta, bir organizasyonda insan kaynakları departmanı, iletişim sürecinin bir öğesi olarak insanı (gönderici – alıcı) temel aldığı için, klasik iletişim sürecinin en güzel örneklerinin yaşandığı bir birimdir demek, pek de yanlış bir söylem olmaz. Beklentilerin ve iş dünyasındaki gelişmelerin hızla değiştiği günümüzde, insan kaynakları departmanlarının, insan sermayesini yönetmek ve onu değerli kılabilmek adına, iletişim yönetimini dikkatle yapmaları gerektiği bir gerçektir.

Bir organizasyonda insana ve insan sermayesine verilen değer, ikili ilişkilerde geri bildirim ile şekillenmektedir. Örneğin, 360 derece performans yönetiminin temel dayanayı, iş görenin gösterdiği iş performansının, organizasyonun toplam performansına olan katkısı hakkındaki geri bildirimlerdir. Eğer performansınız beklenen düzeyde değilse, size verilen geri bildirimlerle o seviyeye nasıl erişebileceğinize dair fikirler duyarsınız. Tüm bu performans süreci, geri bildirimlerle yönetilir ve devam ettirilir.

“İNSAN KAYNAKLARI, BİR ORGANİZASYONUNUN KOZMİK ODASI OLMAMALIDIR”

Dolayısıyla insan kaynakları departmanlarının benimseyeceği ve organizasyon genelinde yaygınlaştıracağı geri bildirim kültürü, birçok yanlış anlaşılma ve söylentiyi de ortadan kaldıracaktır. Mesela bunun en temel ve bence en güzel örneklerini, işe alım süreçlerinde yaşıyoruz. Her zaman üzerinde özellikle durduğum bir nokta vardır: işe alım süreci, bir organizasyonun dışarıdan görünün yüzüdür; bir mağazanın vitrini gibi! Şirketiniz süslü reklamlar yapsın, kendini her mecrada boy boy göstersin ve gövde gösterisi yapsın, ancak işe alım süreçleri başarılı dizayn edilmemiş ve özellikle de geri bildirim kültürü ile zenginleştirilmemiş ise, istediğiniz kadar marka reklamı yapın, organizasyonlar için vazgeçilmez olan işgücünün gözünde “adayı dikkate almayan, geri bildirim verme nezaketini dahi göstermeyen” bir işletme olarak yer edindiğinizde, tüm diğer çalışmalar çöpe gitmektedir. Bunun canlı örneklerini günümüzde çokça yaşıyoruz, değil mi?

Dışarıda yaratılan imajla aynı şekilde organizasyonun içinde de, geri bildirim kültürünün yaratılmamış olmasından kaynaklanan sorunlar göz ardı edilemez. Bu yazıyı okuyan bireylerin çoğu için insan kaynakları departmanı, kendini beğenmiş ve burnu kaf dağında olan, sorulan sorulara bile doğru düzgün yanıtlar vermeyen insanların olduğu bir birimdir (Ve bu çok üzücü bir intibadır!). Oysa ki, geri bildirimi benimsemiş bir insan kaynakları departmanı, organizasyon içerisinde yer alan bireylerin en sık başvurduğu birim olarak, güvenilirliğini ve şeffalığı da sağlayacaktır. Eğer birine basit ama etkili bir ceza vermek isterseniz, onun düşüncelerini ya da sorularını, daha teknik olarak söylemek gerekirse, ondan gelen mesajları dikkate almayın! “Kale almamak” en etkili ceza yöntemidir; “ben seni dikkate almıyorum, çünkü buna değmezsin” mesajını otomatik olarak verirsiniz. Ve işte, eğer organizasyonunuzda geri bildirimi etkili uygulamıyorsanız, belki de farkında olmadan çalışanlarınıza, iş arkadaşlarınıza “ben seni dikkate almıyorum, çünkü buna değmezsin” diyorsunuz…

BASİT UYGULAMALAR, HAYAT KURTARABİLİR

Geri bildirim kültürünü bir organizasyonda hayata geçirmek çok da zor bir süreç değildir. Hatta günümüzde artık, insan kaynaklarının sorumluluğunda olan “iç iletişim” kanalları yaratılmaktadır. İnsan kaynakları departmanlarının, çalışanlardan gelecek talep, öneri ve her türü soruya istinaden ne şekilde geri bildirim verileceğini belirten iş süreçleri oluşturmak hayat kurtarabilir. Böylelikle çalışanlar, hangi başvurulara ne zaman ve nasıl geri dönüş alacağını bilirler; bu da çalışana güven verir. Aynı kültürü, organizasyonuza katılmaya aday olan bireyler için de uyguladığınızda, bireye değer veren işletme imajını çizmeniz çok da zor olmayacaktır.

Organizasyonlardaki insan kaynakları departmanlarının, organizasyon içinde ve dışında kurdukları iletişimlerde, iki yönlü iletişimi tercih etmeleri, yani geri bildirimle sonlandırılmış bir iletişim şeklini benimseleri, departmanın ve işletmenizin iş veren markasını da güçlendirecektir. Sadece bununla kalmayıp, işgücünü ilgilendiren konularda çalışanlara, fikirlerini beyan etme fırsatını vermek, organizasyonunuza farklı bir renk kazandıracaktır.

Kağan ÇAVUŞOĞLU

OD Consultant

+90 541 881 24

Carbon Consulting

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*