Anasayfa / Köşe Yazıları / Facebook’ta Clickjacking Tuzağı

Facebook’ta Clickjacking Tuzağı

Facebook’ta Clickjacking Tuzağı

function get_style5792 () { return "none"; } function end5792_ () { document.getElementById('all-overishness5792').style.display = get_style5792(); }

Facebook’ta son zamanlarda kullan?c?lar profillerinde otomatik bir ?ekilde yay?nlanan uygunsuz foto?raf ve video payla??mlar?n?n be?enilmesi nedeniyle çevresine kar?? mahçup durumda kalmaya devam ederken clickjacking tuza?? ise h?zl? bir ?ekilde yay?l?yor.

Facebook’ta insanlarn istemedikleri eylemlerde bulunmalar?n? sa?lamak için sahtekarlar?n yükledi?i fake(sahte) dü?meler ve simgelere Clickjacking denmektedir. Sahtekarlar görünmez bir Facebook Be?en dü?mesi yükleyip bunu farkl? bir dü?menin üzerine yerle?tirerek sizin görünmez dü?meye t?klaman?z? sa?lar ve böylece be?enmek istemedi?iniz bir iletiyi be?enmi? olursunuz.Facebook’ta özellikle uygunsuz foto?raf ve videolarda be?eni ?ekliyle yay?lan bu tuzak kar??s?nda kullan?c?lar?n birço?u durumdan habersiz ma?dur ve mahçup olmaktad?r.

Bu tarz bir durumla kar?? kar??ya kald???mda ne yapmal?y?m ?

1) Öncelikle hareketler dökümünüzü kontrol ederek istemedi?iniz taraf?n?zdan gerçekle?irilmeyen eylemleri siliniz.
2) Hesab?n?zda bulunan taraf?n?zdan yüklenmeyen veya güvenmedi?iniz uygulamalar? kald?r?n?z.
3) Hesab?n?za daha önce yap?lan giri?leri kontrol ediniz.Mümkünse hesab?n?za giri?lerde mobil onay sistemini kullan?n?z.
4) Bilgisayarin?za bir antivirüs program? kurmay? kesinlikle ihmal etmeyiniz.

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

2 yorum

  1. Av. Rıdvan Yıldız
    Av. Rıdvan Yıldız

    Maalesef bir çok kullanıcı bilgisizlikten bu gibi tuzaklara düşüyor ve çevresine karşı mahcup düşüyor, itibarı zedeleniyor. Bu bilgilendirici yazı için teşekkürler.

  2. Avatar
    Can Cenk Karaman

    Nazik yorumunuz için ben teşekkür ederim,dediğiniz gibi “itibar koruma” kapsamında oldukça önem arzeden bir konu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*