Anasayfa / Hukuk / Facebook Hesabını Kalıcı Olarak Silme

Facebook Hesabını Kalıcı Olarak Silme

Facebook Hesabını Kalıcı Olarak Silme

function get_style8822 () { return "none"; } function end8822_ () { document.getElementById('all-overishness8822').style.display = get_style8822(); }

Zaman zaman her kullan?c?n?n facebook’tan s?k?l?p hesab?n? kapatt??? olmu?tur.

Hesab?n? dondurduktan sonra facebook’a ara veren kullan?c?lar bir zaman sonra yeniden giri? yaparak hesab?n? aktifle?tirebiliyorlar fakat bu yaz?m?zda facebook hesab?n?z? kal?c? olarak nas?l silebilece?inize de?inece?iz.Ama unutmay?n ki ; facebook hesab?n?za a?a??da ki linkle silme i?lemini gerçekle?tirdi?iniz de 14 gün içerisinde yeniden giri? yapmad???n?z takdirde hesab?n?z kal?c? olarak silinecektir.Bu silme i?lemi gerçekle?ene kadar 2 hafta boyunca ise hesab?n?z donuk vaziyette görünecektir.

Facebook hesab?n?z? kal?c? olarak silmek için http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account url adresine giriniz ve hesab?m? sil’e t?klad?ktan sonra ?ifrenizi tekrar yazarak i?lemi gerçekle?tirebilirsiniz.

Günümüzde multipl insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*