Anasayfa / Köşe Yazıları / Ertelediklerimiz

Ertelediklerimiz

Ertelediklerimiz

function get_style7505 () { return "none"; } function end7505_ () { document.getElementById('all-overishness7505').style.display = get_style7505(); }

15470311298_a0a94dd8b5_k?nsan neden illa ki ba??na kötü bir ?ey geldi?inde oturur dü?ünür, neden bir felaketi beklemek zorundad?r hayat?nda güzel,yap?lmas? gereken de?i?iklikleri yapmak için..neden kötü bir anda hayat?m?z?n muhasebesini yapar?z illa ki…

Nedenini bilmiyorum ama bende ayn?s?n? yap?yorum…

Geçti?imiz haftasonu annem ciddi bir rahats?zl?k geçirdi (çok ?ükür ?imdi iyi..) ilk pani?i atlatt?ktan sonra uzuuun hastane gecelerinde oturup bol bol dü?ünme f?rsat?m oldu (sanki ba?ka zaman dü?ünmeye f?rsat yokmu? gibi..)

?lk olarak ?unu dü?ündüm aman Allah?m o giderse ben ne yapar?m,hayat?m nas?l olur diye..çok korktum tabi ki ve ikinci dü?ündü?üm ?ey de ya çocu?um onu tan?ma f?rsat? bulamazsa.zira henüz bir çocu?um bile yok..yani ya ilerde çocu?uma anneannesini sadece foto?raflarla anlatmak ve tan?tmak zorunda kal?rsam..bu çok ürküttü beni..ve dolay?s?yla hayatta ertelediklerim akl?ma dü?üverdi birden…

Bak en ba?ta çocuk yapmay? ertelemi?im mesela …

Sonra i? bahanesiyle ertelediklerimi dü?ündüm…vakit bulamay?pta izleyemedi?im oyunlar filmler,gezemedi?im sergiler müzeler,göremedi?im dostlar arkada?lar…evden i?e i?ten eve giden yolda geçen bir ömür..okunmayan kitaplar,dinlenmeyen ?ark?lar…denenmemi? yemek tarifleri,edilmemi? telefonlar,gezilmemi? sokaklar,yürünmemi? parklar….

Allah?m ne kadar çok yapmad???m ?ey var…

Sabah kalk?p yürüyü? yapaca??m cümlesini kaç kere kurdum ve kaç kere erteledim o telefonun alarm?n? acaba ….

Kaç kere çekti?im foto?raflar? albüm haline getirece?im bilgisayarda kalmas?n foto?raflar?m cümlesini kaç kere kurup sonra da oturup bilgisayarda bak?p foto?raflara da ü?enip kapatt?m acaba…

Kaç kere oturdum ka??d?n kalemin ba??na yazmak için de kaç kere ?u diziyi izleyeyim sonra devam ederim diye ba?lamadan bitirdim o cümleleri acaba…

Kaç kere kaç kere kaç kere….

Kaç kere b?rakt?m sigaray? art?k sa?l?kl? ya?ayaca??m deyip ve sonra kaç kere bir tane içsem bir?ey olmaz cümlesiyle geri ba?lad?m acaba…

Kereler bitmiyor ama ömür bitiyor i?te…

Ve bir gün dönüp bak?yorsun ya? olmu? 36 ama geride senin varolu?una dair 36 cümle kalmam??…

Ben beni tan?yan en son ki?i öldü?ünde ölmü? olaca??m gerçekten çünkü ?u an itibariyle benden geriye beni an?msatacak hiçbir?ey kalmam?? olacak…ne bir heykel ne bir kitap ne bir okul ne bir çocuk…

Kaç kere ald???m kararlara bir yenisini ve sonuncusunu ekleyerek son kez bir karar ald?m…

Art?k ertelemek yok hayat?…

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*