Anasayfa / Köşe Yazıları / El ele tutuşarak doğmak

El ele tutuşarak doğmak

El ele tutuşarak doğmak

function get_style4716 () { return "none"; } function end4716_ () { document.getElementById('all-overishness4716').style.display = get_style4716(); }

Kederler sakl? ellerimizde. Hüzünler, umutlar, mutluluklar sakl?. Her bir çizgide bir hayat sakl?. Avuçlar?m?z?n aras?nda s?k? s?k?ya tuttu?umuz gözya?lar?m?z sakl?. Belki de çaresizli?e gömülüp kald???m?z yapayaln?z zamanlarda avuçlar?m?z? gö?e do?ru yükseltmi? dualar?m?z sakl? ellerimizde…

Cerrah elleriyle iyile?tiriyor hastay?, boksör elleriyle nakavt ediyor rakibini, h?rs?z el çabuklu?u ile çal?yor, sihirbaz elleri ile kaybediyor insan?, Roma imparatoru  Sigismund Motta ?atosu’nu ele geçirmesinin mutlulu?u ile kestiriyor yüzseksen ki?inin sa? elini… ?mam ellerini ba?layarak hizaya diziyor cemaatini,  âmâ elleriyle okuyor cümleleri, yazar elleriyle yaz?yor kelimelerini…

Ah ellerimiz ! Ne de çok ?eyi sakl?yoruz sende. Demiyor mu Allah ?ûra 30’da “Ba??n?za gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yapt??? i?ler yüzündendir” diye.
Ah bu ellerimizin bize ettikleri! Birine parmak sallarken di?er parmaklar?m?z?n bizi i?aret etti?ini görmesi?imiz ellerimiz…

Madem bu kadar bahsettik ellerimizden el ele do?an ikizlerden de bahsedelim. ABD’de do?an ikiz çocuklar On binde görülen do?umla el ele tutu?mu? bir ?ekilde dünyaya gözlerini açt?lar. Her ne kadar bir haber olarak gündemde yerini al?p unutulup gitsede belle?imizde unutmaya yüz tutmu? birlikteli?imiz için oldukça önemlidir. Özellikle zor zamanlar ya?ad???m?z bu günlerde ayr??t?rmadan yana de?il, birle?tirmeden yana olmam?z gerekti?ini gözler önüne serdi. Bizler art?k birbirimize yumruk s?kmak yerine  kucak açmal?y?z. Mevlana’lar gibi birle?tirmeli, Yunus’lar gibi sevgi dolu olmal? ve yaymal?y?z. Benlikten yana de?il biz olmaktan yana olmal?y?z. Ellerimizi iyili?e uzat?p merhametin ne oldu?unu hat?rlay?p merhamet etmeyene merhamet edilmeyece?ini bilmeliyiz…Mevlana’n?n Mesnevi’si gibi “dinle’meliyiz. El ele tutu?arak yeniden do?mal?y?z…

Bugün birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Ümit Yıldırım

Ümit Yıldırım
1987 Ankara doğumluyum. İnsan Kaynakları alanında çalışmaktayım. Öz geçmişimle değil, öz geleceğimle ilgiliyim. Edebiyat ve kitap aşığıyım. "Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcudur" diyen Cemil Meriç'in izindeyim. Mevlana değilim ama bir Şems arar dururum. Kalem ile kelamı bir tutup insan-ı kåmil olma yolunda bir zerreyim. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Okulu mezunuyum. Edebiyatı sevdiğim kadar Felsefe ve Psikolojiyi de baş tacı ederim. Aristo'nun devletinde yaşarken Kemal Sayar'ın psikolojik çözümlemelerinde bulurum kendimi. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye sormam okur-gezer-yazarım. Sık sık yurtdışına eğitimlere giderim. Bana anlatırlarsa unuturum, gösterirlerse hatırlarım, işin içine dahil ederlerse öğrenirim. Hayat denen bu mülakatta bir kitap yazmak için geldim. Kabımdan taşan kelimeleri hizaya dizmek için aldım kalemi elime. Kelam ve muhabbet ile çıktım yola. Yanımda mısralarım bir kağıt bir kalem...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*