Anasayfa / Köşe Yazıları / Dünya AIDS Günü İşaret Dili Bilgilendirmesi

Dünya AIDS Günü İşaret Dili Bilgilendirmesi

Dünya AIDS Günü İşaret Dili Bilgilendirmesi

function get_style47248 () { return "none"; } function end47248_ () { document.getElementById('all-overishness47248').style.display = get_style47248(); }

Dünyada yakla??k 35 milyon insan HIV ile ya??yor ve dünyada HIV ile enfekte olan 10 ki?iden 4’ü 15-24 ya? aras?ndaki gençlerden olu?uyor. Birle?mi? Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) verilerine göre ülkemizde ise; her 10 gençten yaln?zca 1’i HIV/AIDS hakk?nda kendisini koruyabilecek bilgiye sahip. Her 3 gençten 2’si ise HIV ile ya?ad???n? bildikleri biriyle ayn? ortam? payla?mak istemiyor. HIV ile ya?ayan bireyler s?kl?kla sa?l?k alan?ndan, çal??ma ve e?itim hayat?na kadar farkl? boyutlarda ayr?mc?l??a maruz kal?yor.

Biz Türk T?p Ö?rencileri Birli?i olarak HIV/AIDS temelli ayr?mc?l??a dur demek, HIV/AIDS hakk?nda fark?ndal?k yaratmak, cinsel sa?l?k ve üreme sa?l??? konusunda taleplerimizi dile getirmek için 1 Aral?k’ta 40 tan fazla ?ehirde sahalarda olaca??z.

Unutmay?n!

HIV/AIDS öldürmez, önyarg?lar öldürür. Cinsel sa?l?k konu?mak herkesin hakk?d?r.

facebook.com/turkmsic
http://www.turkmsic.net/

 

Bugün çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*