Anasayfa / Köşe Yazıları / Dizim Geldi Ayol!

Dizim Geldi Ayol!

Dizim Geldi Ayol!

function get_style4865 () { return "none"; } function end4865_ () { document.getElementById('all-overishness4865').style.display = get_style4865(); }

Ne kadar entel – ki nedense itici bulurum bu s?fat? –  ya da kültürlü oldu?unuzun bir önemi yok. Bu memlekette ya??yorsan?z mutlaka bir ya da iki kez dizi izlemi?, dizi izleyen e? dost akraba sayesinde hiç ilginizi çekmeyen hikayelerin içine sürüklenmi?sinizdir.

Dizileri a?a??lad???mdan ya da sevmedi?imden ya da hayat?mda hiç dizi izlemedi?imden de?il elbet, ama dizi yapaca??z, konuyu uzataca??z, reytingleri alt üst edece?iz, insanlar? ekrana kilitleyece?iz diye yap?lan her ?eyi de takdir edemeyece?im müsaadenizle.

Ben mesela ?imdiki zamanda geçen dizilerdeki ayr?nt?lara fena tak?l?yorum. Güzel hatunlar ve yak???kl? beylerin hepsi iyi giyimli, ayakkab?lar?nda tek bir toz bile yok. Ne ya?mur görmü?ler ne çamur. San?rs?n ?stanbul’da de?il de Monaco’da kraliyette ya??yorlar.

??ten eve gelen hiç kimsenin saç? ba?? da??lm?? olmuyor mesela. E malum ne i? yaparsa yaps?n hepsinin arabas? var alt?nda. Ki ço?u zaman geni? ve zevksiz dö?enmi? lüks ofislerinde ne i? yapt?klar? da anla??lm?yor ya! Arkada??m anlatsana i?ten ç?kt???nda metrobüste pastile dönen arkada??n hikayesini… Yok, illa zengin karakterler, illa ki araba.

Kad?nlar?n topuklu ayakkab? sevdi?i bir gerçek olsa da geçerli bir genelleme de?ildir. ?? ç?k??? topuklu ayakkab?s?n? çantaya at?p eve babetlerle dönen ve hatta topuklar?nda yara band? olan bir tane kad?n gösterebilir misiniz dizilerden birinde? Neden kimse bahsetmiyor ki toplant? sevdas?na kad?nlar?n çekti?i ac?lardan?

Bir de mesela esas k?z veya esas o?lan?n kafas? bozuluyor da atl?yor arabaya solu?u bamba?ka bir mekanda al?yor ya ki genelde deniz kenar? oluyor bu “dü?ünmelik” mekanlar; hep ayn? soru tak?l?yor akl?ma. Dünyan?n en pahal? benzinini tüketen yurdum insan? a?k ac?s? çekince depo kendili?inden mi doluyor acaba? Belki de biz yeterince sevmiyoruz da ondan yolda kal?yoruz depo bo?al?nca!

Bir de hikayede anlat?lan dünyan?n en zenginleri aras?nda olmasa da her k?yafete uygun ayakkab?s?, küpesi, çantas?, kravat? falan var.  Gitti maa? diyorum ben, k?yafete para yat?rmaktan habire deniz manzaral? yol kenarlar?nda bulu?uyorlar, ?öyle bir konsere falan gidecek para kalm?yor ki garibanlarda!

E sonra tabi bol bol bak??ma, bol bol hüzünlü müzikler, bol yanl?? anlama, bol komplo derken mutluluk haram bizim esas k?zla o?lana!

Halbuki iki kitap okusalar, iki tiyatro izleseler, biraz gezip tozsalar anlayacaklar çok daha ba?ka dönüyor dünya…

Tam dizi sezonu bitti derken, yazl?k diziler peydahland? ?imdi ya ondan bu sitem!

Siz yine de çok tak?lmay?n benim gibi saçma ayr?nt?lara.

Bu Pazar LGBT Onur Haftas? yürüyü?ü var, ona gidin mesela.

Kalbiniz çiçek açs?n, hayata bak?? aç?n?z esnesin, a?ka inanc?n?z yenilensin.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*