Anasayfa / Hukuk / Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

function get_style42438 () { return "none"; } function end42438_ () { document.getElementById('all-overishness42438').style.display = get_style42438(); } Elaz??’da zab?ta ekipleri taraf?ndan yakalanan ya?l? bir dilencinin üzerinden 16 bin 600 lira para ç?kt?.

Edinilen bilgiye göre, Elaz?? Belediyesi Zab?ta Müdürlü?ü’ne ba?l? ekipler, kentte dilencilik yapanlarla ilgili çal??ma yapt?. Zab?ta memurlar?, yap?lan çal??malar kapsam?nda cami ve kalabal?k mekanlarda dilencilik yaparak rahats?zl?k veren çok say?da dilenciyi yakalad?. Yakalanan dilencilerin üzeri aran?p, ç?kan paralara tutanakla el konuldu. Ancak bir dilencinin üzerinden ç?kan herkesi ?a?k?na çevirdi. 70 ya?lar?nda oldu?u ö?renilen dilencinin üzerini arayan zab?ta memurlar?n?n elini att?klar? her yerden para ç?kt?. Ya?l? dilencinin üzerinden yap?lan aramalarda 16 bin 600 lira para bulundu. Paray? gören zab?ta ekipleri durum kar??s?nda ?a?k?nl?klar?n? gizleyemedi. Dilenci hakk?nda yasal i?lem yap?l?rken, paralara da resmi olarak el konuldu.

(?HA)

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*