Anasayfa / Köşe Yazıları / Dilek Listesi…

Dilek Listesi…

Dilek Listesi…

function get_style7794 () { return "none"; } function end7794_ () { document.getElementById('all-overishness7794').style.display = get_style7794(); } 15035712534_0317d0af1a_zGüzel bir yeni y?l yaz?s? yazmak gerek asl?nda 2015’in ilk cumas?nda ama çok üzgünüm san?r?m yazamayaca??m..

parmaklar?m bile klavyenin tu?lar?nda o kadar isteksiz o kadar keyifsiz dola??yor ki..

ben bu kadar heyecans?zken size nas?l güzel bir yeni y?l yaz?s? yazabilirim bilmiyorum ama yine de deneyece?im…

Klasiktir y?lba??nda bir liste yap?l?r art?k dilek listesi mi desek niyet listesi mi desek bilemem…önce hayalini kurdu?umuz,özlemle bekledi?imi ?eyleri yazar?z i?te ne bileyim a?k,evlilik,para pul,yat kat falan filan..

Sonra can?m?z? ac?tan ve bir daha yapmamam?z gerekenleri yazar?z…

?una güvenmeyece?im buna a?lamayaca??m ?una yanmayaca??m vs…

Ve son olarak da hep istedi?imiz ama hiç yapmad???m?z ?eyler;en ba?ta gelen rejime ba?lamak,spor yapmak gibi ütopik niyetlerimiz..

Liste böyle uzay?p gider…

Ama bir Allah’?n kulu demez ki önce sa?l?k laz?m ..sa?l???m olmazsa bunlar?n hiçbirini yapamam..

Ya da keyifsizli?imi daha da ileri götüreyim..

Tüm bunlar? size sadece dört rakam m? sa?layacak?!!!..e?er öyle idiyse 2014 neden sa?lamad?…

Sen otur dur kocaa sene b?rak ba?kas? için kendin için bile tek bir ad?m atma sonra gel bana yeni y?ldan ?unu istiyorum bunu istiyorum..

Yok öyle ya?ma..

sen önce e?e?i kaz??a ba?layacaks?n sonra allaha emanet edeceksin …. yoksa durduk yerde e?e?im çal?nd? diye a?lamayacaks?n….

Hee gelelim benim keyifsizli?ime ..

??te tam da bu yazd?klar?mdan dolay? yani tencere dibin kara seninki benden kara hikayesi..asl?nda hiçbirinize söylenmeye hakk?m yok demeye çal???yorum..koca sene geçti ve dönüp bakt???mda s?f?ra s?f?r elde var s?f?r görüyorum.. tek fark?m yeni bir liste yapm?yorum..

Bu kez somurtup oturmay? tercih ediyorum..

Bu seneye ben de böyle bir giri? yapt?m var m? itiraz? olan…yok…

O zaman hepinize musmutlu y?llar diliyorum….

 

 

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*