Anasayfa / Yaşam / Dikkat! Kafein Vücutta Çatlak Yapıyor

Dikkat! Kafein Vücutta Çatlak Yapıyor

Dikkat! Kafein Vücutta Çatlak Yapıyor

Uzman Diyetisyen Ça?atay Kö?kero?lu, özellikle spor yapan kad?nlarda olu?an çatlaklar?n engellenmesi için dikkat edilmesi gerekenleri anlatt?.

Çatlak olu?umunun en büyük nedenlerinden biri fazla kafein ve asitli besinler tüketmektir. Fazla al?nan kafein ve asit vücutta deformasyonlara sebep olaca??ndan tüketimine dikkat edilmelidir.

Bu yüzden çikolata, kahve ve kola gibi besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken besinler aras?nda yer alan tuz, fazla miktarda al?nd???nda vücutta fazla su tutup, ödeme sebep oldu?undan derinin gerilmesini ve çatlak olu?umuna sebep olacakt?r. Çatlaklar?n önlenmesin de dikkat edilmesi gereken bir di?er besin ise ?ekerdir. Ani kilo art??lar?na sebep olaca??ndan tüketimine dikkat edilmelidir.

Cilt çatlaklar?n?n olu?mas?n?n ba?ka bir nedeni kollajen ve elastin seviyesinin azalmas?d?r. Çatlaklar?n olu?umunu önleyebilmek için özellikle A, B ve C vitaminlerinden zengin besinler tüketilmelidir. A vitamini dokular?n onar?lmas?n? sa?layaca??ndan dolay? çatlaklar?n izlerinin azalmas?nda rol oynayacakt?r. Havuç ve marul A vitamini içeri?i bak?m?ndan zengin oldu?u için salatalar?na ilave ederek tüketebilirler. B5 ve B3 vitamininlerinin cilde do?rudan temas etmesini sa?lamak amac?yla vücuda sürülmesi çatlak olu?umunun azalmas?n? sa?layacakt?r. Cilde sürülerek uygulanmad??? takdirde mantar, ya?l?k bal?klar ve yumurta tüketimine dikkat edilmelidir. C vitamini ise ya? ilerledikçe vücutta üretimi azalan kolajenin sentezinin artmas?n? sa?layarak ciltte bulunan k?r???kl?klar?n, sarkmalar?n ve çatlaklar?n giderilmesini sa?lar. Bu yüzden sabah kahvalt?lar?na mutlaka rezene çay?, ara ö?ünlerden birine ise mutlaka papaya eklemeleri gerekmektedir. Vücut çatlaklar?n?n önlenmesinin en faydal? yollar?ndan biride günlük su al?m?d?r. Özellikle de spor esnas?nda kaybedilen su miktar?n?n spor da tekrardan al?nmas?na özen gösterilmelidir.

 

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*