Anasayfa / Köşe Yazıları / “DİJİTAL MARKA STRATEJİLERİ VE KURUMSAL SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ” Workshop

“DİJİTAL MARKA STRATEJİLERİ VE KURUMSAL SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ” Workshop

“DİJİTAL MARKA STRATEJİLERİ VE KURUMSAL SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ” Workshop

function get_style3839 () { return "none"; } function end3839_ () { document.getElementById('all-overishness3839').style.display = get_style3839(); } Türkiye ’de sosyal medya yönetimi ve dijital PR denilince akla gelen ilk isim olan OHANNES KAN taraf?ndan WEBUNYA i?birli?i ile  “ D?J?TAL MARKA STRATEJ?LER? VE KURUMSAL SOSYAL MEDYA YÖNET?M?” konulu WORKSHOP düzenlenecektir.

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi Workshop ?çeri?i ise;

(Sosyal Medyada Kurumsal ?leti?im)        

Sosyal a?larda profil geli?tirme – ileri seviye, yeni dünyada sosyalle?me ve networking, Sosyal medyada sürekli ileti?im için teknik geli?tirme, sosyal ili?kileri yönetmek için sosyal medya araçlar?ndan faydalanmak,

Dijital Reklam Nas?l Çal???r (Workshop)  

Workshop: Markan?n seçimi, briefin belirlenmesi, bütçe ve stratejik olarak mecra seçimleri, de?erlendirme

Sosyal Medya Kanallar?(Facebook,Twitter,?nstagram,Fourquare do?ru kullan?m?)

(Sosyal Medyada Pazarlama ve PR)

WORKSHOP ?Ç?N SEÇ?LEB?LECEK KONULAR   

1. Sosyal Medya’n?n Tan?m? ve Önemi

2. Sosyal Medya’n?n Getirdi?i Avantajlar 

3. Önemli Sosyal Medya Kanallar? ve Araçlar?

4. Sosyal Medya’da Ba?ar?l? Olman?n Yollar?

5. Sosyal Medya Politikas? Olu?turma

6. Sosyal Medya da Pazarlama ?leti?i Kurma

7. Sosyal Medya ?çin ?leti?im Stratejisi Olu?turma

8. Sosyal Medya’da Topluluk Yönetimi

9. Sosyal Medya’da ?tibar ve Kriz Yönetimi

10. Sosyal Medya’da Kaliteli ?çerik Üretmenin Yollar?

11. Sosyal Medya Takip Ve Ölçümleme

12. Etkin Sosyal Medya Kampanyas? Olu?turma

Kay?t ve detayl? bilgi için: yukakumedia@gmail.com

Günümüzde çoklu insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini ebilmek. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*