Anasayfa / Köşe Yazıları / Dersimiz: TİM BURTON

Dersimiz: TİM BURTON

Dersimiz: TİM BURTON

function get_style7395 () { return "none"; } function end7395_ () { document.getElementById('all-overishness7395').style.display = get_style7395(); }

ed-wood-depp-jessicaBaz? insanlar?n imzas? yapt??? i?lerin üzerinde oluyor. Serdar Ortaç ?ark?lar?n? hepimiz ay?rt edebiliriz ya da bir ?iirin m?sralar?nda hayranl?k ve a?k dolu doluysa Cemal Süreyya imzal?d?r. (AYNI YARATICILIK VE DUYGU OLMAYAN ?K? ÖRNEK VERD?M S?ZE).  Çok sanat merakl?s? bir insan olmasan?z da Salvador Dali eserlerini ay?rt edebilirsiniz mesela. ?yi ya da kötü bir imza b?rak?rlar yapt?klar? i?lerde. ?imdi size imzas?n? oldukça güzel b?rakm?? bir adamdan bahsediyorum.

Tim Burton. Tim Burton kimdir? Çocukken içine kapan?k büyümü? ?uan dünyan?n en iyi yönetmen, senaristlerinden olan 56 ya??nda olan bir adam. Disney’de çal??mak için kendini paralam?? sonunda Disney’e bamba?ka bir bak?? aç?s? kazand?r?p daha da geni? kitlelere izlettirmi?tir. Bizim akl?m?za ilk kaz?nan filmi Bettle Juice (Beter Böcek). O zaman ?ifreli yay?n yapan bir kanal vard?, sadece annem ve babam?n odas?nda bulunurdu, k?? günü hatta ramazan bile olabilir ben yan?lm?yorsam 8 ya??mda faland?m, oldukça de?i?ik bir film k?yafetler ilginç konu hayaletler falan var korkunç birazc?k ama e?lenceli de be?enerek izlemi?tim. Sonras?nda Batman; ki hala en sevdi?im Batman serisi Tim Burton imzal? olanlard?r. Batman Returns falan VHS kasette vard? evde neredeyse her gün izlemi?imdir.

Biraz büyüyüp Johnny Depp hastal???na yakaland?ktan sonra beraber çal??malar?n? izlemek kaç?n?lmaz oldu zaten. Edward Scissorhands (Makas Eller)’i ilk izledi?im de de çok e?lenmi?tim. Charlie and The Chocolate Factory zaten ba?l? ba??na kült bir yap?m. ?imdi sizlere naçizane Tim Burton’dan izleyebilece?iniz filmleri tavsiye edece?im.

 

  • BEETLEJU?CE: Absürt seviyorsan?z kesin seveceksiniz.
  • BATMAN & BATMAN RETURNS: Bütün Batman filmlerini izleyin aradaki fark? anlayacaks?n?z. Tamam, hepsi güzel ama Antony Hopkins, Joker rolü ile burada ciddi anlama çok ba?ar?l?. Sonras?nda yap?mc? oldu?u BATMAN FOREVER ve BATMAN & ROB?N ‘de yap?mc? ve yard?mc? yönetmenli?i üstlenmi?tir. Kadrolar oldukça dev bu yap?mlarda. Jim Carey, Umma Thurman, George Clooney, Arnold Schwarzenegger gibi isimler yer almaktad?r. Bolca Ahududu Ödüllerine (Oscar’?n tam tersi olan ödül bu, y?l?n en kötülerine verilir) aday olsa da benim en sevdi?im Batman filmlerindendir.
  • EDWARD SCISSORHANDS & CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY & ALICE IN WONDERLAND:  Ben Johnny Depp’i bu rollerde görmeye bay?l?yorum, renkler, müzikler karakterler e?er hayal gücü ürünlerini ekranda izlemek istiyorsan?z kesinlikle izlemelisiniz. Benim gibi küçükken en sevdi?iniz masallardan biri Alice harikalar diyar? ise kesinlikle izlemelisiniz.
  • CORPS BRIDGE: Yani Ölü Gelin her halde defalarca daha izlesem s?k?lmayaca??m bir film. Kesinlikle ve kesinlikle Türkçe dublajl? izlememeniz gereken bir film. Tim Burton’a bu filmde ciddi anlamda sayg? duyacaks?n?z. Oldukça e?lenceli bir animasyon.

Oldukça ba?ar?l? pek çok filmi daha bulunmakta Tim Abimizin, Maymunlar Cehennemi’nin yeni olan?, Kimine göre çok ba?ar?l?, kimine göre çok ba?ar?s?z olan bir yönetmenin hayat?n? anlatan yine Jonny Deep’in ba? rolünde oynad??? film Ed Wood. Bunlar?n hepsi izlenmeye de?er filmler. ?yi seyirler.

Günümüzde birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Neslişah Şar

Neslişah Şar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*