Anasayfa / Magazin / Deniz Seki Bodrum’u Ağlattı

Deniz Seki Bodrum’u Ağlattı

Deniz Seki Bodrum’u Ağlattı

Kerki Production, Solfej Organizasyon ve Event 34’ün düzenledi?i konser organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye ç?kan Deniz Seki, hayranlar?na unutulmaz bir ak?am ya?att?.

Deniz Seki dün ak?am Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle bulu?tu. Konserde dünden bugüne hit olmu? ?ark?lar? d???nda sahnede söylemekten ho?land??? ?ark?lardan da olu?an bir repertuarla sevenlerinin kar??s?na ç?kan ve müzikseverlere unutmaz bir gece ya?atan Seki, Gül?ah Saraço?lu imzal? sahne k?yafetleri ile göz kama?t?rd?. 

Sevenlerinin konserlerine yo?un ilgi gösterdi?i Deniz Seki, üç y?l aradan sonra ç?kard??? ‘?ükür Kavu?turana’ maxi single’?ndan en yeni ?ark?lar?n? da Bodrum konserinde seslendirdi. 

?arki söylemeyi çok özlemi?im…

Sahne Öncesinde bas?n mensuplar? ile bir araya gelen ve kendisine yöneltilen sorulara tüm aç?k yüreklili?i ile samimi yan?tlar veren Deniz Seki Uzun bir aradan sonra Bodrum’da konser verdi?ini ve Antik tiyatroda ilk konseri oldu?unu söyleyerek ‘’Kavu?ma konserleri turnemizin Bodrum aya??nday?z. Çok heyecanl? ve çok mutluyum. ?ark? söylemeyi çok özlemi?im.’’ ?fadelerini kulland?. Müzik insan? oldu?una ve zor günlerinde müzikle ayakta kald???na dikkat çeken ba?ar?l? sanatç?, nitekim kötü günlerin geride kald???n? dile getirdi. 

Su Atacan’dan Deniz Seki’ye Anlaml? Sürpriz…

Kendisini dinlemeye gelen konuklar? aras?nda Ça?la ?ikel, P?nar Altu?, Ender-Benan Saraç ba?ta olmak üzere bir çok ünlü sima bulunan Deniz Seki’ye ise en büyük sürprizi P?nar Altu?’un k?z? Su Atacan yapt?. Kendi elleri ile ördü?ü bilekli?i sahne öncesinde Deniz Seki’ye arma?an eden Su, hayat?nda ilk kez izleyece?i konser performans? öncesinde bu konuda ki maharetini gözler önüne sererken, ünlü sanatç? da kendisine hediye edilen ve ?ans getirece?ine inand??? bilekli?i sahne boyunca kolunda ta??d?. 

Yeni klibini ilk kez görücüye ç?kard?…

Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran hayranlar?n?n kar??s?na Nihat Odaba?? ile çektikleri klip ile ç?kan ve çektikleri klibi ilk kez Antik Tiyatro’da kendisini dinlemeye gelen hayranlar?na izleten Deniz Seki, ‘’u?ur getirir in?allah’’ dedi. 

Te?ekkür konu?mas? duyguland?rd?…

Sahnede kendisini dinlemeye gelen konuklar?n? tek tek anons eden ba?ar?l? sanatç?, P?nar Altu?’u anons ederken ‘’y?llanm?? arkada??m’’ ifadesini kulland?. Bir ara gözleri dolu dolu olan Deniz Seki, karde?inin kay?npederi Naci Muslu’yu ise ‘’benim babam olur kendisi, bizim babam?z olmad??? için y?llard?r bize babal?k yapm??t?r’’ sözleri ile izleyicilere tan?tt?. Te?ekkür konu?mas? s?ras?nda duygu dolu anlar ya?anmas?na sebep olan Seki, bir ara a?lamamak için kendisini zor tuttu. Son derece duygusal oldu?u gözlerden kaçmayan Deniz Seki, performans? ve enerjisi ile ?ark? aralar? ve sahne sonunda seyirciler taraf?ndan uzun uzun alk??lad?.

Hakkında Webunya Magazin

Webunya Magazin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*