Anasayfa / Hukuk / Demirtaş: “Parti kapatma hazırlığı yapıyorlar’’

Demirtaş: “Parti kapatma hazırlığı yapıyorlar’’

Demirtaş: “Parti kapatma hazırlığı yapıyorlar’’

function get_style34637 () { return "none"; } function end34637_ () { document.getElementById('all-overishness34637').style.display = get_style34637(); } Halklar?n Demokratik Partisi(HDP) E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, HDP hakk?nda parti kapatma haz?rl??? yap?lad???n? iddia ederek, “Bizim gibi bir direni? hareketinin, sizin tehditleriniz, dokunulmazl?k restiniz, kapatma restiniz kar??s?nda geri ad?m atmam?z? beklemek hayaldir” dedi.

HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, PM öncesi bas?n mensuplar?na aç?klamalarda bulundu.

Demirta?, partileri hakk?nda kapatma haz?rl??? yap?ld???n? belirterek, “Bizim gibi bir direni? hareketinin, sizin tehditleriniz, dokunulmazl?k restiniz, kapatma restiniz kar??s?nda geri ad?m atmam?z? beklemek hayaldir” ifadelerini kulland?.

Demirta?, “Cumhurba?kan?’n?n dan??man? yap?lan Kuzu, parti kapatma haz?rl??? yap?yor ?u an. Bu y?l?n sonuna yeti?tirmek mümkünse” diye konu?tu.

(?HA)

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*