Anasayfa / Hukuk / Demirtaş batıda ‘PKK barış istiyor’ dedi, PKK doğuda teröre devam etti

Demirtaş batıda ‘PKK barış istiyor’ dedi, PKK doğuda teröre devam etti

Demirtaş batıda ‘PKK barış istiyor’ dedi, PKK doğuda teröre devam etti

function get_style38006 () { return "none"; } function end38006_ () { document.getElementById('all-overishness38006').style.display = get_style38006(); } HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta? ?stanbul’da düzenlenen bar?? mitinginde “PKK bar?? istiyor” ifadelerini kullan?rken, PKK do?uda terör estirmeye devam etti.

“Bar?? isteyen bu meydanlara baks?n” diyen Demirta?’?n konu?mas? esnas?nda Nusaybin’de meydanlara ç?kan terör yanda?lar? yollar? trafi?e kapatt?.

PKK terör örgütünü ele?tirmemekle suçlanan HDP E? Genel Ba?kan? Selahattin Demirta?, Bar?? Blo?u taraf?ndan Bak?rköy Halk Pazar?’nda düzenlenen ‘Bar?? Mitingi’ne kat?ld?. Mitinge aralar?nda HDP’li ve CHP’li baz? milletvekillerinin de bulundu?u binlerce ki?i kat?ld?. Konu?mas?nda hükümeti çözüm sürecini bitirmekle suçlayan Demirta?, Davuto?lu’na ‘Sava?? ba?latan sizlersiniz’ dedi.

Konu?mas?n?n devam?nda PKK’n?n da bar?? istedi?ini söyleyen Demirta?’?n sözlerinin aksine Do?u ve Güney Do?u Anadolu bölgelerinde ?iddet haberleri gelmeye devam etti. Dün gece 1 polisi ?ehit eden PKK’l?lar sabah saatlerinde de eylemlerine devam etti.

Gün içinde bölgeden gelen asayi? haberleri ise ?öyle:

Mardin’in Nusaybin ilçesinde YDG-H üyeleri, park halinde bulunan 112 Acil ambulans?na molotof kokteyliyle sald?rarak, yakmaya çal??t?lar.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Da?l?ca karayoluna dö?enen patlay?c? güvenlik güçlerinin fark etmesi üzerine infilak edildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde polisin ara sokaklara giri?ini engellemek için hendek kazan YDG-H üyelerine güvenlik kuvvetleri izin vermedi.

Genelkurmay Ba?kanl???, bölücü terör örgütü PKK mensubu silahl? teröristlerin Diyarbak?r-Batman karayolunu keserek bir TIR’? yakt???na aç?klad?.

Diyarbak?r’da yol kesen bir grup PKK’l? terörist, seyir halinde olan bir arac? gasp edip olay yerinden uzakla?t?.

A?r?’n?n Ele?kirt ilçesinde bir grup PKK’l?, TRT ve Türk Telekom verici istasyonlar?na roketatarl? sald?r? düzenledi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde YDG-H üyeleri, Ça? Ça? Caddesi’ne ?üpheli 4 paketi b?rakt?ktan sonra ?pekyolu karayoluna ç?karak, 4 TIR’?n kontak anahtar?n? al?p, uluslararas? karayolunu trafi?e kapatt?.

Erzincan’?n Kemal ilçesinde yük treninin geçi?i s?ras?nda teröristler taraf?ndan raylara yerle?tirilen bomba patlat?ld?.

(?HA)

Bugün birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*