Cumhuriyet

Cumhuriyet

function get_style7389 () { return "none"; } function end7389_ () { document.getElementById('all-overishness7389').style.display = get_style7389(); }

fikriyeBen Fikriye’yi severim..benim için Fikriye a?t?r,tutkudur,sayg?,sevgi belki birazc?k korku ama kesinlikle a?kt?r…Latife ..Latife sanki i?in mant?k k?sm? gibi gelir bana ..evet Latife de a??k olmu?tur ama O’nunki Fikriye’nin a?k? gibi de?ildir O’nunki daha çok otoriteye duyulan a?kt?r ama Fikriye öyle mi…

Fikriye benim için haks?zl?kt?r..günahs?zd?r Fikriye ..tek bildi?i bir evi çekip çevirmek ve sadakatle,büyük bir a?kla,tutkuyla ba?l? oldu?u ki?iyi mutlu etmek için elinden geleni yapmak..O de?il midir Çankaya’y? Çankaya yapan…en zor günleri birlikte geçirirken bir kö?kü yuva haline getiren…

Bu hafta onlardan bahsetmek istedim…Cumhuriyet’in önemini anlatmak için yola ç?km??t?m,resepsiyondan bahsedecek Çankaya Kö?kü’ndeki muhte?em kutlamalar? anlatacakt?m sonra bir bakt?m bir anda Fikriye ile ba?ba?ay?m….

Hiç bilmedi?im bir ?iirle kar??la?t?m geçen günlerde,Atatürk’ün Fikriye’ye yazd???…

“?çsem de bir kadeh hayat iksirinden,

Zamans?z ayr?ld?m,bilinsin Fikriye’den.

B?kmad?m ki doyay?m o narin ellerinden,

Ümmid-i a?k?m saracak seni,cefakar teninden.”

Beni her zaman çok derinden etkileyen bir ili?kiydi zaten üstüne bir de bu ?iirle kar??la??nca iyice allak bullak oldum…O kadar belli ki Ata’n?n Fikriye’ye duydu?u hisler.Bence asl?nda sevdi?i ve gerçekten birlikte olmak istedi?i ki?i O ama günün ?artlar?na,içinde bulundu?u zamana ve en önemlisi konumuna uygun davranmal? ve ink?laplar?ndaki yenilikçili?in bir yans?mas? olan bir e? seçmeli.Ve Fikriye ne kadar a?k? da simgelese bir o kadar da alaturkal??? simgeliyor Latife ise tam tersi modernli?i…çok ac?mas?zca kesinlikle çok ac?mas?zca…

Bunlar tabi ki benim ki?isel fikirlerim,ki?isel hissiyat?m…ne kadar do?ru yanl?? o tart???l?r ama bir gerçek var ki ben her zaman derinden sarsar ve üzer…

??te tam da Cumhuriyet Haftas?’nda tekrar akl?ma dü?tü Fikriye…

Güzel yüzü ve derin a?k? ile…..

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*