Anasayfa / Köşe Yazıları / Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Türkiye’de ne değişecek?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Türkiye’de ne değişecek?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Türkiye’de ne değişecek?

Referandumdan önce defalarca kez yeni sistemi anlatt?m. ?unu bilin Cumhurba?kanl??? Sistemi ile Türkiye kazand? peki kimler kaybetti.

1- Toplumda radikal, sert, keskin toplumun di?er kesimlerine dü?manca söylem ve tav?r sergileyenler kaybetti. Bunlara art?k yeni sistemde yer yok.

2- Ho?görüsüz, farkl? fikirlere sayg?s?z dü?manca söylemlerde bulunanlar a?z?ndan ç?kan? kula?? duymayanlar kaybetti. Bu tiplerle yürüyenlerin yeni sistemde kazanmas? mümkün de?il.

3- Hiçbir icraat üretmeden lafla vatanda?? kand?raca??n? zannedenler kaybetti. Art?k icraat olmaks?z?n “Vatan Millet Sakarya” “din iman” “Atatürk” edebiyatlar?yla kimse iktidar olamaz.

4- Yalakalar kaybetti. Destek oluyorum deyip en büyük zarar? veren bu yalakalar?n dengesiz söylemleri hizaya gelecek.

5- Bir gücü arkas?nda görüp oraya buraya kontrolsüz sald?ran toplumsal uzla?may? zorla?t?ran tipler kaybetti. Bu sistemde uzla?mayan ho?görü dili olmayan, ötekile?tiren, bo? bo? konu?anlar, oray? buray? tehdit edenler hizaya gelecek mecburen.

6- Çirkefler kaybetti. Ben yapamazsam kimseye yapt?rmam. Benim ç?kar?ma uygun de?ilse yapt?rmam diyen eski sistemin yol verdi?i çirkeflere yeni sistemde yer yok.

7- Evet diyen de Hay?r diyen de bu ülkenin e?it haklara sahip vatanda?lar?d?r. Seçim bitti ve kimse di?erine sayg?s?zl?k yapmas?n. Bugün a?z?n?zdan ç?kan salyalar? yar?n yutabilirsiniz.

Son olarak seçim sonuçlar? göstermi?tir ki yol, köprü ve projeler tek ba??na oy için yeterli de?il. Bunlar yeterli olsa ?stanbul bu kadar projeyle %80 Evet oyu verirdi. Bugünden itibaren Türkiye’de yeni bir siyaset dönemi ba?l?yor. Dinlemeyi bilmeyen, konu?may? bilmeyen, ötekile?tiren, birle?tirici ve bütünle?tirici olmayan bu sistemde kaybeder. Herkes kendini ona göre ?ekillendirsin.

Cumhurba?kanl??? Sistemi vatan?m?za milletimize hay?rl? u?urlu olsun.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*