Anasayfa / Hukuk / CHP önünde “altın klozet” eylemi

CHP önünde “altın klozet” eylemi

CHP önünde “altın klozet” eylemi

function get_style42158 () { return "none"; } function end42158_ () { document.getElementById('all-overishness42158').style.display = get_style42158(); } CHP Genel Merkezi önünde bir grup, alt?n rengine boyal? klozetle eylem yapt?.

Ba?kent’te kendilerini Ankara’ya Gönülverenler olarak tan?tan bir grup, CHP Genel Merkezi önünde ilginç bir eylem gerçekle?tirdi. CHP Genel Merkezi önünde toplanan haz?rlad?klar? afi?ler ile dikkat çeken grup, CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’nu Cumhurba?kanl??? Külliyesi’nde oldu?unu iddia etti?i alt?n kapl? klozetleri aylar geçmesine ra?men ispatlayamamas?ndan dolay? ele?tirdi. Yap?lan aç?klamada, “Cumhurba?kanl??? külliyesinde alt?n klozetlerin oldu?unu söylemi?ti. 42’ cumhurba?kanl??? külliyesini dola?s?n alt?n kaplama klozet bulamazsa görevi b?rakacak m??” ifadesi kullan?ld?. Aç?klamada, K?l?çdaro?lu’nun “Cumhurba?kanl??? Külliyesine gitmem” sözleri de ele?tirildi.

Yap?lan aç?klaman?n ard?ndan grup alt?n rengine boyal? klozeti CHP Genel Merkezi’nin önüne atarak K?l?çdaro?lu’nu istifaya davet ettiler.

(?HA)

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*