Anasayfa / Köşe Yazıları / Cesur değilsin dostum

Cesur değilsin dostum

Cesur değilsin dostum

function get_style4174 () { return "none"; } function end4174_ () { document.getElementById('all-overishness4174').style.display = get_style4174(); }

Cesur de?ilsin dostum.
Asl?nda inançl? da de?ilsin.
Bilgili hiç de?il.
Çünkü bildiklerinin ve inand?klar?n?n yanl?? OLma ihtimali seni korkutuyor.
O yüzden onlara dört elle sar?lm??s?n.
Kutsam??s?n onlar?, duvarlar?n içine hapsetmi?sin.
Ele?tiriye kapat?p, sahiplenmi?sin.

Cesur de?ilsin dostum.
Gerçek bilgi kenD?Ni güncelleyebilen bilgidir.
Gerçek inanç her sabah yeniden do?abilendir.
Güne? nas?l korunaks?z ???t?p ?s?t?yorsa her?eyi,
?nançlarda korunaks?z ayd?nlatmal?d?r herkesi.
Güne?in ???tmak ve ?s?nmak için ?art? yoksa sana
Seninde inançlar?n?n kurallar? ve ?artlar? OLmamal?d?r.

Cesur de?ilsin dostum.
Tanr? senin de?il hepimizin.
Dünya, ahiret, uzay, alemler senin de?il hepimizin.
Hepimiz bu gök kubbenin alt?nda e?itiz.
Sahiplendi?in bilgilerin, kutsad???n inançlar?n bu e?itli?i bozuyor.
KOrumas?z OLan gerçek kutsald?r.
Sen hiç korumas?yla gezen peygamber gördün mü?

Cesur de?ilsin dostum.
ÖLüm Allah’tan diyorsun ama korkuyorsun.
Çünkü inand?klar?n, kutsad?klar?n sana o güvenceyi vermiyor.
HaK dedi?inin hakl?l???na sen bile inanm?yorsun.
O yüzden ÖLmekten korkuyorsun.
Asl?nda sen ya?amaktan da korkuyorsun.

Cesur de?ilsin dostum.
Ben Allah yolunda Ölürüm derken asl?nda ÖLmek istemiyorsun.
KenD?Ni kurtarmak istiyorsun.
Bir CaNla bir CeNNeT kazanmak istiyorsun.

Cesur de?ilsin dostum.
Cesur OLsayd?n ya?amak isterdin.
?U gökkubbe alt?nda gerekirse sonsuza kadar.
Çünkü cehenneme çevirdi?in ?u dünyay? cennete çevirmek için…
Ya?amay? sevenlere ihtiyaç var.
KenD?Ni kurtarmak için ÖLüp kaçanlara de?il.

MeHMeTTEKeCi

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Mehmet Tekeci

Mehmet Tekeci
18.12.1965 tarihinde Batı Karadeniz’in güzel illerinden biri olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Beyköy’ün de doğdu. Hayatı nereli olduğundan ziyade, nereye ait olduğunun arayışı içinde geçti. 1984 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1985 yılında Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde din görevlisi olarak başladığı memuriyet hayatını 28 yıl altı ay sonunda emekliye ayrılarak bitirdi. —Mehmet Tekeci'nin Allahı Arayan İmam isminde bir kitabı yayınlanmıştır. İkinci kitabının yayın hazırlıkları tüm hızı ile devam etmektedir. -Mehmet tekeci özel bir firma da fatura ve tahsilat işlerine bakmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*