Anasayfa / Yaşam (sayfa 42)

Yaşam

Detoks Yarardan Çok Zarar mı?

function get_style7215 () { return "none"; } function end7215_ () { document.getElementById('all-overishness7215').style.display = get_style7215(); } Detoks, vücuttaki toksik maddelerden ar?nd?rmak için uygulanan beslenme ?eklidir. Son zamanlarda bu popülariteden yararlan?larak detoks diyeti denen bir beslenme türü ortaya ç?km??t?r. Düzgün yap?lmad??? takdirde insan vücuduna kal?c? hasarlar verece?i yönünde ciddi ara?t?rmalar yap?lm??t?r. ?sim vermeden birçok ünlü bireyin bu yüzde sa?l???na ciddi zararlar verdi?i dedikodular? oldukça yay?lm??t?r. Ben bir spor bilimci ve beslenme dan??man? olarak detoks hakk?ndaki ele?tirilerimi objektif bir ?ekilde payla?mak istiyorum. ?lk olarak bahsetmek istedi?im konu kilo. ...

Devamını Oku »