Anasayfa / Yaşam (sayfa 35)

Yaşam

Yeni yılın en güzel hediyesini siz verin: Nesli tehlike altındaki bir türü evlat edinin

Dünyam?z sinyal veriyor. Tüketim al??kanl?klar?m?z? de?i?tirmezsek  ya?am?n devam? için gerekli ko?ullarda geriye döndürülemez bir bozulma riskiyle kar?? kar??yay?z. WWF-Türkiye sizi sevdiklerinizi mutlu ederken do?ay? korumaya davet ediyor WWF-Türkiye’nin evlat edinme kampanyas?yla yeni y?lda tehlike alt?ndaki türlerden birini evlat edinerek hem yak?nlar?n?za hem do?aya unutulmaz bir hediye verin. Panda, kaplan, kutup ay?s?, orangutan gibi türlerin yan? s?ra Türkiye’de de görülebilen deniz kaplumba?as?, yunus, saz kedisi, orfoz ve turnay? evlat edinebilirsiniz.   Dünya, biyoçe?itlilik konusunda kayda de?er ve h?zl? bir dü?ü? ya??yor. WWF Ya?ayan Gezegen Raporu’nun ortaya ...

Devamını Oku »

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Pantene ve Hürriyet Grubu’nun i? birli?iyle düzenlenen 44. Pantene Alt?n Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Ünlü ak?n?na u?rayan gecede, davetliler birçok sürpriz ve ünlü sanatç?lar?n performanslar? ile keyifli anlar ya?ad?.   Y?l?n heyecanla beklenen gecesi 44. Pantene Alt?n Kelebek Ödül Töreni’ninde En ?yi Dizi kategorisinde Vatan?m Sensin ödülü kucaklarken, En ?yi Kad?n Oyuncu Asl? Enver, En ?yi Erkek Oyuncu Tolga Sar?ta? oldu. En Pop Müzik Kad?n Sanatç?s? Ödülü’nü Türkiye’nin Minik Serçesi Sezen Aksu kazan?rken, Megastar Tarkan En Pop Müzik Kad?n Sanatç?s? Ödülü’nü ...

Devamını Oku »

Ünlüler Lösemili Çocuklar İçin Bebek Tasarladı!

Her yeni y?l, tazelenen umutlar?n, ço?alan sevgilerin habercisi… Herkesin yeni y?l dile?i farkl?. Lösemili çocuklar?m?z?n tek dile?i ise iyile?mek… Gönüllerince oynayabilmek, sevdikleri yiyecekleri yiyebilmek, yürüyebilmek, okula gidebilmek… Bu y?lba??nda sevdiklerinizi mutlu ederken, onlar?n bu masum dileklerini de gerçekle?tirebilirsiniz. ?ster Lösemili Çocuklar?m?z?n Annelerinin yapt?klar? binlerce el ürünlerinden, isterseniz de çok de?erli sanatç?lar?m?z?n tasar?mlar?ndan birisini seçerek hem sevdiklerinizi mutlu edin, hem çocuklar?m?z? ya?atman?n mutlulu?unu ya?ay?n. LSV Dükkan’da aksesuardan dekorasyona, sa?l?kl? g?dalardan k?rtasiye ürünlerine binlerce hediyelik ürün alternatifi var. Beren Saat, Hülya Av?ar, Ça?la ??kel, Tülin ?ahin, Cemil ...

Devamını Oku »

Doktorlar HIV Farkındalığı İçin Sahneye Çıktı

Bugüne kadar hasta muayene ederken ya da reçete yazarken görmeye al??t???m?z doktorlar, bu kez HIV/AIDS fark?ndal???na dikkat çekmek için sahneye ç?kt?. Dünya HIV/AIDS Günü nedeniyle sahne alan doktorlar hem bu konudaki mesajlar?n? verdi, hem de kat?l?mc?lara keyifli bir konser izletti 1 Aral?k Cuma Dünya HIV/AIDS Günü’nde bu konuya dikkat çekmek için yap?lan etkinlikler hafta boyunca devam etti. Tüm dünyada oldu?u gibi Türkiye’de de HIV/AIDS konusunda yap?lan sosyal aktivitelerle bu konuda bir fark?ndal?k yarat?lmas?na çal???ld?. Çünkü günümüzde art?k HIV’in de?il, bilinçsizli?in AIDS’e yol açt??? biliniyor. Toplumsal ...

Devamını Oku »

Kontrolsüz Spor ve Obezite Dizlerin Düşmanı

Önce merdiven inip ç?kmayla ba?layan, hareketle belirginle?en a?r? giderek istirahat halinde de geli?iyor. A?r?ya zamanla diz çevresinde ?i?lik, tak?lma ve kilitlenme gibi sorunlar da e?lik ediyor. Tüm bunlar?n sonucunda hastay? her gün a?r? kesici ilaç kullanmaya zorlayan, ilerleyen zamanda sosyal ya?amdan koparabilecek kadar ?iddetli hareket k?s?tl?l??? yaratabilen hastal???n ad?: Diz ekleminde kireçlenme! Eklem k?k?rda??n?n a??nmas? anlam?na gelen dizde kireçlenme sadece ileri ya? sorunu olarak görülüyordu. Ac?badem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Alper Kaya hastal???n son y?llarda art?k genç ya?taki ki?ileri de etkilemeye ...

Devamını Oku »