Anasayfa / Magazin (sayfa 20)

Magazin

Şarkılarıyla Zirve‘de!

Deniz Seki, kariyerinin ilk single projesi ?ükür Kavu?turana ile hayranlar?yla hasret gideriyor. Özgürlü?üne kavu?mas?ndan hemen sonra stüdyo çal??malar?na ba?layan Seki’nin single projesindeki iki ?ark?n?n da söz ve müzi?i kendisine ait. ?ükür Kavu?turana, müzikseverlerle bulu?tu?u andan itibaren müzik listelerine zirveden giri? yapt?!   Bugüne kadar 8 albüm yapan Deniz Seki, 9. albümü için haz?rl?klar?n? sürdürürken hayranlar?yla uzun süren hasretine bir nokta koymak için onlara önce single projesiyle seslenmeye karar verdi. Yorumuyla oldu?u kadar söz yazar? ve besteci kimli?iyle de tüm albümlerinde imzas? bulunan Deniz Seki, cezaevinde ...

Devamını Oku »

Gerçek ve Özel Deniz Seki…

Deniz Seki, kariyerinin ilk single projesi ?ükür Kavu?turana ile hayranlar?yla hasret gideriyor. Özgürlü?üne kavu?mas?ndan hemen sonra stüdyo çal??malar?na ba?layan ve geçti?imiz gün piyasaya ç?kan Deniz Seki’nin single projesindeki iki ?ark?n?n da söz ve müzi?i kendisine ait. Deniz Seki “?ükür Kavu?turana”  müzikseverlerle bulu?tu?u andan itibaren müzik listelerine zirveden giri? yapt?! Deniz Seki BeStyle Dergisi Temmuz say?s? için ünlü foto?rafç? Lara Say?lgan ‘a birbirinden özel foto?raflar verirken hayata ve özlemlerine dair birçok ?eyi de kaleme ald?… DEN?Z SEK?. O art?k özgür bir kad?n . Ac?lar?, sevinçleri, hüsranlar?, ...

Devamını Oku »

Deniz Seki’den Açık Hava Konserleri! İlk Konser Harbiye’de!

Deniz Seki’den güzel haber! Ünlü sanatç? 5 A?ustos’ta Harbiye Aç?k Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bulu?acak. Merakla ve büyük hasretle beklenen Deniz Seki’nin geçti?imiz gün sat??a sunulan ilk ?stanbul konserinin biletleri h?zla tükeniyor! Her ?ark?s? hit olan ve müzik listelerinin üst s?ras?nda yer alan Deniz Seki 5 A?ustos Cumartesi gecesi uzun bir aradan sonra ?stanbul’daki ilk konserini Harbiye Aç?k Hava Tiyatrosu’nda verecek. Merakla beklenen konseri için hummal? bir çal??ma yürüten Deniz Seki’nin ekibi haz?rl?klar? h?zland?rd?. Müzik severlere unutulmaz bir gece ya?atacak Deniz Seki, konserinde geçmi?ten günümüze en ...

Devamını Oku »

On Parmağında On Marifet !

Ajlan Büyükburç’?n an?s?na kurulan Ajlan Records’tan müzik dünyas?na yepyeni bir isim: Fatih Melek, Demolar ad?n? verdi?i single’?yla müzikseverleri selaml?yor. Aslen mühendis olmas?na ra?men y?llard?r müzik endüstrisinde çal??an Fatih Melek’in ke?fedilmeye haz?r ?ark?lar? bu yaz?n en çok konu?ulan i?lerinden olacak. Ünlü ileti?imci Özgür Aras ‘?n 1999 y?l?nda bir trafik kazas?nda hayat?n? kaybeden ?ark?c? Ajlan Büyükburç ‘un ad?n? ya?atmak amac?yla kurdu?u müzik ?irketi Ajlan Records’un yeni projesi Fatih Melek “Demolar” single’? geçti?imiz gün müzikseverlerle bulu?tu. Y?llard?r müzik sektörünün mutfa??nda çal???p pek çok ?ark? ve müzik yaz?s?na imza ...

Devamını Oku »

Seda Sayan’dan Yaza Damgasını Vuracak Şarkı : “TABİ TABİ”

Uzun zamand?r albüm yapmayan Seda Sayan, yeni albümü öncesinde suskunlu?unu tek ?ark?l?k “Tabi Tabi” projesiyle bozuyor. Altan Çetin’?n muhte?em ?ark?s?n? ünlü DJ Yasin Kele?’ in yapt??? cover’la seslendiren Seda Sayan,  “Tabi Tabi” ile bu yaz kendinden yine çok söz ettirecek. Sahne ve televizyon dünyas?n?n tart??mas?z en iyi ismi Seda Sayan müzikteki  uzun süren sessizli?ini yaza özel muhte?em bir ?ark? ile bozuyor. Sözü ve müzi?i ünlü besteci Altan Çetin’e  ait “Tabi Tabi” ?ark?s?n?, son günlerde ad?ndan s?kça söz ettiren Türkiye’nin en ünlü Dj’i Yasin Kele?’in düzenlemesiyle ...

Devamını Oku »