Anasayfa / Magazin (sayfa 18)

Magazin

Bu Şarkı Çok Konuşulur!

11 y?ll?k DJ’lik ve prodüktörlük kariyerinde bugüne kadar Türkçe sözlü çal??malara yer vermeyen Do?u? Çabakçor ilk defa Türkçe bir ?ark?yla müzikseverleri selaml?yor. Ali Atay’?n me?hur etti?i Yoklu?unda parças?n? özgün düzenlemesi ve Ümit Besen yorumuyla sunan Do?u? Çabakçor’un bu son çal??mas? çok konu?ulacak.  Ünlü DJ Do?u? Çabakçor; son dönemde popüler olan “house” müzik altyap?l? Türkçe parçalara ilave olarak kullan?lan “m?zrapl? tambur” ile uluslararas? popülerli?ini sürdüren etnik müzi?e de göz k?rp?yor. Son olarak, sözleri Ali Atay ve Murat Onbul’a ait olan “Yoklu?unda” parças?n? Ümit Besen’in yorumu ve ...

Devamını Oku »

Işın Karaca “Çakma” dedi….

Türk Pop Müzi?i’nin güçlü kad?n vokallerinden I??n Karaca “Çakma” isimli ?ark?s?n? müzikseverlerin be?enisine sundu. Söz  ve Müzi?i Elif Nun’ a ait olan ?ark?n?n düzenlemesi I??n Karaca ismi ile özde?le?en bir isme yani Mert Ali ?çelli’ye ait. Ak?? Prodüksiyon yap?mc?l???nda haz?rlanan “ÇAKMA” ?ark?s?n? biz çok sevdik.. ?ans? bol olsun…       ÇAKMA KL?P:

Devamını Oku »

Şarkılarıyla Zirve‘de!

Deniz Seki, kariyerinin ilk single projesi ?ükür Kavu?turana ile hayranlar?yla hasret gideriyor. Özgürlü?üne kavu?mas?ndan hemen sonra stüdyo çal??malar?na ba?layan Seki’nin single projesindeki iki ?ark?n?n da söz ve müzi?i kendisine ait. ?ükür Kavu?turana, müzikseverlerle bulu?tu?u andan itibaren müzik listelerine zirveden giri? yapt?!   Bugüne kadar 8 albüm yapan Deniz Seki, 9. albümü için haz?rl?klar?n? sürdürürken hayranlar?yla uzun süren hasretine bir nokta koymak için onlara önce single projesiyle seslenmeye karar verdi. Yorumuyla oldu?u kadar söz yazar? ve besteci kimli?iyle de tüm albümlerinde imzas? bulunan Deniz Seki, cezaevinde ...

Devamını Oku »

Gerçek ve Özel Deniz Seki…

Deniz Seki, kariyerinin ilk single projesi ?ükür Kavu?turana ile hayranlar?yla hasret gideriyor. Özgürlü?üne kavu?mas?ndan hemen sonra stüdyo çal??malar?na ba?layan ve geçti?imiz gün piyasaya ç?kan Deniz Seki’nin single projesindeki iki ?ark?n?n da söz ve müzi?i kendisine ait. Deniz Seki “?ükür Kavu?turana”  müzikseverlerle bulu?tu?u andan itibaren müzik listelerine zirveden giri? yapt?! Deniz Seki BeStyle Dergisi Temmuz say?s? için ünlü foto?rafç? Lara Say?lgan ‘a birbirinden özel foto?raflar verirken hayata ve özlemlerine dair birçok ?eyi de kaleme ald?… DEN?Z SEK?. O art?k özgür bir kad?n . Ac?lar?, sevinçleri, hüsranlar?, ...

Devamını Oku »

Deniz Seki’den Açık Hava Konserleri! İlk Konser Harbiye’de!

Deniz Seki’den güzel haber! Ünlü sanatç? 5 A?ustos’ta Harbiye Aç?k Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bulu?acak. Merakla ve büyük hasretle beklenen Deniz Seki’nin geçti?imiz gün sat??a sunulan ilk ?stanbul konserinin biletleri h?zla tükeniyor! Her ?ark?s? hit olan ve müzik listelerinin üst s?ras?nda yer alan Deniz Seki 5 A?ustos Cumartesi gecesi uzun bir aradan sonra ?stanbul’daki ilk konserini Harbiye Aç?k Hava Tiyatrosu’nda verecek. Merakla beklenen konseri için hummal? bir çal??ma yürüten Deniz Seki’nin ekibi haz?rl?klar? h?zland?rd?. Müzik severlere unutulmaz bir gece ya?atacak Deniz Seki, konserinde geçmi?ten günümüze en ...

Devamını Oku »