Anasayfa / Magazin (sayfa 17)

Magazin

Kıbrıs’ta Deniz Seki’ye Sevgi Seli!

Üç y?l aradan sonra ilk konserini geçti?imiz ak?am K?br?s’ta veren Deniz Seki, hayranlar?ndan büyük ilgi gördü. K?br?s Savoy Otel’de sahne alan ve rezervasyonlar? günler öncesinden tükenen ünlü ?ark?c?n?n konserinde adeta bir sevgi seli ya?and?. Mutlulu?u gözlerinden okunan Deniz Seki üç saat süren konserinde zaman zaman duygusal anlar da ya?ad?. Deniz Seki sahnelere dönü?ünün ilk ad?m?n? geçti?imiz gün K?br?s’ta att?. K?br?s’?n en büyük otellerinden Savoy Otel’deki konseri için özel olarak haz?rlanan Deniz Seki, üç y?l aradan sonra hayranlar?n?n kar??s?na ilk ç?k???n? unutulmaz bir geceye imza atarak ...

Devamını Oku »

“Senin Adın Bir Marka”

Ünlülerin ileti?im dan??man? Özgür Aras, 9. kitab? olan “Senin Ad?n Bir Marka” ?nk?lâp Kitabevi logosuyla 20 Temmuz’dan itibaren tüm kitabevlerinde… 25 y?ll?k meslek hayat?nda müzik, televizyon, e?lence ve sanat camias?nda hat?r? say?l?r bir tecrübeye sahip olan ve pek çok ünlü ismin ileti?im dan??manl???n? yap?p, yönetti?i krizlerle say?s?z ba?ar?lara imza atan, yazd??? kitaplar, ?stanbul gece hayat?na kazand?rd??? mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyalar? ve ald??? say?s?z ödülle ad?ndan s?kça söz ettiren ileti?im dan??man? Özgür Aras’?n 9. kitab? “Senin Ad?n Bir Marka” 20 Temmuz’dan itibaren raflardaki yerini ...

Devamını Oku »

Bu Şarkı Çok Konuşulur!

11 y?ll?k DJ’lik ve prodüktörlük kariyerinde bugüne kadar Türkçe sözlü çal??malara yer vermeyen Do?u? Çabakçor ilk defa Türkçe bir ?ark?yla müzikseverleri selaml?yor. Ali Atay’?n me?hur etti?i Yoklu?unda parças?n? özgün düzenlemesi ve Ümit Besen yorumuyla sunan Do?u? Çabakçor’un bu son çal??mas? çok konu?ulacak.  Ünlü DJ Do?u? Çabakçor; son dönemde popüler olan “house” müzik altyap?l? Türkçe parçalara ilave olarak kullan?lan “m?zrapl? tambur” ile uluslararas? popülerli?ini sürdüren etnik müzi?e de göz k?rp?yor. Son olarak, sözleri Ali Atay ve Murat Onbul’a ait olan “Yoklu?unda” parças?n? Ümit Besen’in yorumu ve ...

Devamını Oku »

Işın Karaca “Çakma” dedi….

Türk Pop Müzi?i’nin güçlü kad?n vokallerinden I??n Karaca “Çakma” isimli ?ark?s?n? müzikseverlerin be?enisine sundu. Söz  ve Müzi?i Elif Nun’ a ait olan ?ark?n?n düzenlemesi I??n Karaca ismi ile özde?le?en bir isme yani Mert Ali ?çelli’ye ait. Ak?? Prodüksiyon yap?mc?l???nda haz?rlanan “ÇAKMA” ?ark?s?n? biz çok sevdik.. ?ans? bol olsun…       ÇAKMA KL?P:

Devamını Oku »

Şarkılarıyla Zirve‘de!

Deniz Seki, kariyerinin ilk single projesi ?ükür Kavu?turana ile hayranlar?yla hasret gideriyor. Özgürlü?üne kavu?mas?ndan hemen sonra stüdyo çal??malar?na ba?layan Seki’nin single projesindeki iki ?ark?n?n da söz ve müzi?i kendisine ait. ?ükür Kavu?turana, müzikseverlerle bulu?tu?u andan itibaren müzik listelerine zirveden giri? yapt?!   Bugüne kadar 8 albüm yapan Deniz Seki, 9. albümü için haz?rl?klar?n? sürdürürken hayranlar?yla uzun süren hasretine bir nokta koymak için onlara önce single projesiyle seslenmeye karar verdi. Yorumuyla oldu?u kadar söz yazar? ve besteci kimli?iyle de tüm albümlerinde imzas? bulunan Deniz Seki, cezaevinde ...

Devamını Oku »