Anasayfa / Magazin (sayfa 16)

Magazin

Gülben’e Deniz den Bayram Hediyesi…

Albüm ve konser çal??malar?na devam eden Gülben Ergen her bayram oldu?u gibi bu bayram da sevenleriyle konserde bulu?tu. K?rbr?s Merit Royal Otel’de sahne alan Gülben Ergen giydi?i Sagaza Madrid imzal? ??k tuvaletiyle  kulaklara oldu?u kadar gözlere de hitap etti. Arka arkaya ç?kard??? ve dinlenme rekorlar? k?ran albümlerine bir yenisini eklemek için stüdyo çal??malar?n? tamamlamak üzere olan Gülben Ergen bayram öncesi Deniz Seki’den bir hediye ald?. Yeni albümü için çok özel bir ?ark?s?n? Gülben Ergen’e bayram hediyesi olarak veren Deniz Seki bu birliktelikle y?l?n en çok ...

Devamını Oku »

MİTHAT CAN ÖZER’DEN YEPYENİ BİR “KARA SEVDA”

Türk müzik tarihinin en özel ?ark?lar?ndan “Kara Sevda”ya yapt??? yepyeni düzenlemesiyle müzikseverlerin kar??s?na ç?kan Mithat Can Özer, yeni çal??mas?yla Türkiye’deki cover anlay???na adeta yeni bir boyut kazand?racak. Türkiye’de yeni nesil müzisyeni denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Mithat Can Özer ‘in yeni projesi müzik severlerle bulu?uyor. Mithat Can Özer, yeni projesi için Bar?? Manço’nun efsane ?ark?s? “Kara Sevda”y? yeniden yorumlad?. Mithat Can Özer, tüm enstrümanlar? tamamen canl? olarak üç günde kaydetti. Vokal kay?tlar?n?n bir günde tamamland??? proje için ?ark?y? rock sound’unda yorumlayan Mithat Can ...

Devamını Oku »

Yazın Son Hiti Sibel Tüzün’den “İMZALI”

90’l? y?llardan bugüne kadar müzik kariyerinde her zaman yenilikçi ve ba?ar?l? duru?uyla dikkat çeken ?ark?c?, söz yazar? ve besteci Sibel Tüzün uzun bir aradan sonra yeni ?ark?s?yla yine gündeme oturacak. “Senden ?mzal?” isimli ?ark?s?n? müzikseverlerin be?enisine sunan Sibel Tüzün, bu iddial? ?ark?s?yla 2017 yaz?n?n kapan???n? yapacak. Sibel Tüzün; uzun bir aradan sonra yeni ?ark?s? “Senden ?mzal?” ile hayranlar?yla bulu?maya haz?rlan?yor. Güçlü yorumunun yan? s?ra pozitif ve dingin enerjisi ile de sevenlerinin özledi?i Sibel Tüzün’ün 2017 yaz?n?n son çeyre?inde ç?kartaca?? “Senden ?mzal?” ?ark?s?n?n sözü ve müzi?i ...

Devamını Oku »

Deniz Seki’den Flaş Açıklama…

Deniz Seki’den ayr?l?k haberlerine aç?klama geldi. Ünlü ?ark?c? ?u aç?klamay? yapt?: “Bu daha çok aram?zda bizim bile kendimize söylemekten korktu?umuz sevgimize daha çok sahip ç?kmal?y?z diye dü?ündü?ümüz hassas bir dönemde bu haber bas?na nas?l s?zd? ben ?a?k?n?m . Biz ?a?k?n?z . Ve çok ama çok üzgünüm! Emin Faruk beyde üzgün. Sevgimizden yana bir ?üphemiz yok ama benim i? yo?unlu?um onun bu yo?unlu?a al??amamas? dengeyi bulamad?k maalesef… Yoksa ba?ka hiç bir ?ey yok bu ömürlük bakt???m ili?kiyi bitirecek . Bu karar Faruk beyin alm?? oldu?u bir ...

Devamını Oku »

İREM DERİCİ İLK DEFA BİR SİNEMA FİLMİNDE!

?ark?lar?yla milyonlar?n kalbini fetheden ?rem Derici, televizyon sunuculu?unda da ba?ar?s?n? gösterdikten sonra sinemaya da ad?m?n? att?. ?lk defa bir sinema filminde oynayan ?rem Derici, Bekar Bekir isimli sinema filminde kendisi olarak kamera kar??s?na geçti. ?rem Derici yetene?ini ?imdi de beyaz perdeye ta??yor. Yönetmenli?ini Serdar I??k’?n  yapt??? ve çekimleri 4 ay önce tamamlanan Bekar Bekir isimli komedi filmi için gelen teklifi de?erlendiren ?rem Derici, senaryo gere?i yine kendisi olarak kamera kar??s?na geçti. Bekta? Erdo?an taraf?ndan canland?r?lan Bekar Bekir’in gerçek a?k? bulma maceras?nda k?lavuzluk eden ?rem Derici, ...

Devamını Oku »