Anasayfa / Magazin (sayfa 10)

Magazin

Oxhan’a Görkemli Açılış

E?lence hayat?n?n trendlerini belirleyen isimlerin ba??nda gelen ünlü ileti?imci Özgür Aras, Asmal?mescit’teki yeni mekan? “Oxhan”? geçti?imiz ak?am muhte?em bir parti ile açt?. Ünlü isimlerin ak?n etti?i aç?l??ta kap?da izdiham ya?and?. Geçti?imiz y?llarda açt??? “eelence” ve “Ablam” mekanlar?yla e?lencenin nabz?n? tutan Özgür Aras, yeni mekan? Oxhan’la Beyo?lu’na yepyeni bir renk getirdi. “Taksim kalabal?k, Taksim olayl?, Taksim eskisi gibi de?il, Taksim…” yorumlar?n?n tam tersine gece hayat?n?n kalbinin eskisi gibi Taksim’de ataca??n?n sinyallerini veren Oxhan’?n aç?l??? geçti?imiz ak?am gerçekle?ti. Daha aç?lmadan sosyal medyada dönen tan?t?mlar?yla kendinden söz ettiren ...

Devamını Oku »

Güliz Ayla “Öğretmenim Albüm Çıkardım”

Yeni albümü “PARLA” ile Güliz Ayla, Yasemin ?efik’in Best Fm’deki program?na telefonla ba?land?. Yeni albümüyle ilgili duygular?n? anlatan Ayla,  “?ki y?l boyunca bu albümü haz?rlad?m. Çok heyecanl?y?m” dedi. CANLI YAYINDA ?LKOKUL Ö?RETMEN?NDEN SÜRPR?Z! Yasemin ?efik ö?retmenler günü vesilesiyle Güliz Ayla’ya canl? yay?nda sürpriz yapt?.                       Sevilen ?ark?c?n?n Samsun’da ö?renim gördü?ü 23 Nisan ?lkö?retim okulunda ki ilkokul ö?retmeni Melahat ö?retmeni bulup yay?na ba?lamas? Güliz Ayla’y? ?a??rtt?. ?lk ba?ta ?aka oldu?unu dü?ünen ?ark?c?, gerçekten de ö?retmeni oldu?unu anlay?nca ?a?k?nl???n? gizleyemedi. Canl? yay?nda ö?retmenler gününü kutlad??? Melahat Ö?retmenin  “Güliz ...

Devamını Oku »

Sıla “ON’DAN KALAN” Şarkılarıyla Ankara’da

Müzik kariyerinin 10. y?l?n? kutlayan S?la, ON’dan Kalan konserlerine ?stanbul’dan sonra Ankara’da devam ediyor. Ba?ar?l? sanatç?, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenledi?i 10. y?l konserleri kapsam?nda 25 Kas?m’da Congresium Ankara’da hayranlar?yla bulu?acak.   Heybeden ?ark?lar konserleri serisiyle Türkiye’yi kar?? kar?? gezen S?la, ?imdi de kariyerinin 10. y?l?na özel olarak haz?rlad??? ON’dan Kalan konserleriyle seyircisiyle bulu?maya devam ediyor. ?stanbul’da Ekim ay?ndan bu yana 4 konser  veren S?la, 25 Kas?m Cumartesi günü Ankaral?lar ile bir araya geliyor. Congresium Ankara’da saat 21.00’da sahneye ç?kacak olan S?la, sevilen ?ark?lar?n? ...

Devamını Oku »

Deniz Seki ‘ye Tüyap Kitap Fuarı’nda Yoğun İlgi!

Deniz Seki; 1152 gün tutuklu kald??? Bak?rköy Kad?n Cezaevi’nde kaleme ald??? ve sat?? listelerinde uzun süre ilk s?ralarda kalan 2 kitab? “Deniz’in Dibi” ve “Mutlulu?a Söz Verdim”’in ilk imza günü için ?stanbul Tüyap Kitap Fuar?’nda sevenleriyle bulu?tu. Yo?un ilgiyle kar??la?an Deniz Seki  3 saat boyunca kitaplar?n? imzalay?p sevenleriyle bol bol foto?raf çektirdi. 36.Uluslararas? Tüyap ?stanbul Kitap Fuar? kapsam?nda kitaplar?n?n ilk imza gününü gerçekle?tiren Deniz Seki gördü?ü yo?un ilgiden oldukça memnundu. Yeni kitab?n? yazmaya ba?lad???n?n müjdesini de veren Deniz Seki yeni kitab?nda; gördü?ü, ya?ad??? kad?n hikayelerine yer verece?ini ...

Devamını Oku »

İREM’den Rekor !

Yeni ?ark?s? “Baz? A?klar Yar?m Kalmal?” ile müzik listelerinde ilk haftadan  1. s?raya yerle?en ?rem Derici, son zamanlar?n en çok dinlenen ve indirilen ?ark?s?na imza atm?? oldu. Geçti?imiz günlerde ç?kartt??? yeni single albümü “Baz? A?klar Yar?m Kalmal?” ile müzik dünyas?na bomba gibi dü?en ?rem Derici, önce sosyal medyada sonra da müzik listelerinde bir numaraya yerle?ti. Söz Ayla Çelik, müzi?i Gökhan Tepe imzal? , düzenlemesi Erhan Bayrak ‘a  ait “Baz? A?klar Yar?m Kalmal?” ?ark?s? resmi listesindeki verilere göre, listelerde 1 numara.  Son zamanlar?n en çok dinlenen ...

Devamını Oku »