Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 30)

Köşe Yazıları

Gündem Teröründen Nasıl Kurtuluruz? – 1

Terörün birçok tanımı olmakla birlikte genel tanımlarından birisi “genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem” şeklindedir. Bu tanımdan yola çıkarak Türkiye uzun yıllardır gündem terörüne de maruz kalıyor. Peki nasıl mı? Türkiye’nin yakın tarihi hizmet üretmeye çalışanlarla suni gündemlerle hizmetleri engellemeye çalışanların mücadelelerine sahne olmuştur. Bu mücadelelerde hizmetleri engellemeye çalışanların suni gündemlerinin başarılı olduğu acı tecrübelerimiz göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Nasıl ki terör eylemleri insanların gündelik yaşamını, işlerini korku içerisinde sürdürmelerini amaçlıyorsa gündem terörü de devleti yönetenlerin asıl ...

Devamını Oku »

Sahuru Beklerken İnternetten Alışveriş Yaptık

?nternetten al??veri? hayat?m?z? kolayla?t?r?yor.  E-ticaret platformu Hepsiburada, Ramazan ay?na ait internetten al??veri? trendlerini aç?klad?. Ramazan ay? verilerine göre tüketicilerin sahur saatlerine denk gelen 02.00 – 04.00 aras?ndaki al??veri?leri normal döneme göre %300 artarken, iftar saatlerine denk gelen 20.00 – 22.00 aras?nda ise %30’luk bir dü?ü? ya?and?. Hepsiburada, internetten al??veri? yapan tüketicilerin Ramazan ay? al??kanl?klar?n? aç?klad?. ?ftar saatlerinde online al??veri?te ivme hafif bir dü?ü? gösterse de Türk tüketicisi sahur saatlerinde çok yüksek miktarda online al??veri? yapt?. 26 May?s Cuma günü ba?layan ve 24 Haziran Cumartesi günü ...

Devamını Oku »

Şifre hatırlama tarihe karışıyor

Teknolojinin hayat?m?za yerle?mesi ve nakit kullan?m?n?n yerini dijital ödemelerin almas?yla birlikte ak?ll? telefonlar üzerinden kullan?labilen parmak izi tan?ma ve di?er biyometrik yöntemler giderek yayg?nla??yor. Sadece kimli?inizi do?rulayarak kay?tl? bilgilerinizle her yerden her ko?ulda ödeme yapabiliyorsunuz. Ödeme teknolojileri devi Mastercard bu alanda kullan?c?lar?na, foto?raftan tan?yan SelfiePay, kalp ritmiyle kimlik do?rulayan bileklik Nymi, dijital cüzdan Masterpass, otomatlara bluetooth ile ba?lanarak kart ve para kullanmadan al??veri? imkan? sunan Qkr! Gibi birçok çözüm sunuyor. Tüketicilerin büyük bir ço?unlu?u kimlik do?rulama için ?ifre yerine daha güvenli ve pratik olan biyometrikleri ...

Devamını Oku »

Vurguncuların Gözü Bağımlı Yakınlarında

Ba??ml?l?k bir aile hastal???d?r. Ba??ml?l?k beyin hastal???d?r. Ba??ml?l?k bir inkâr hastal???d?r. Ba??ml?n?n rahats?zl???yla ba? edebilmesi, ailenin bu sanc?l? süreci iyi yönetmesi için, tüm aile fertlerinin topyekün bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Gözledi?im kadar?yla, evlad? ba??ml? aileler ilk anda çok büyük ?ok ya??yorlar.  Ba??ml?ya nas?l davranacaklar?n? bilmiyorlar. Kimi aileler evlatlar?na ?iddet uygularken, kimileri de nasihat etmek suretiyle ba??ml?ya hiç te faydas? olmayan bir yol izlemeye çal???yorlar. Bu bo?lu?u gören baz? uyan?klar zor durumdaki aileleri istismar etmenin yolunu bulmu? bile. Son y?llarda artan madde ba??ml?l??? baz? uyan?klara da ...

Devamını Oku »

İyi Hissetmek mi, Hissetmekte İyi Olmak mı?

Bir keresinde arkadaşlarımdan biri çok alınmış olarak dedi ki. “Şu hakkımda söylediğin şey beni çok üzdü”. Böyle bir niyet ve kastım yoktu oysa. Sadece bir durum tespiti yapmıştım. Yine de ona şunu söyledim: “Bana kızmak seni rahatlatacak ise kızabilirsin, seni seviyorum. Ancak bunun seni neden kızdırdığı üzerine bir farkındalık çalışması yapmanı öneriyorum. Birkaç derin nefes al-ver ve kendine sor, bu bana ne hissettirdi? . Kelimelerle cevaplama, sadece bilincin vücudunun içinde gezinsin. Sezgi ile cevabın kalbine gelmesine izin ver”. Bize iyi hissettirecek, onaylayacak, takdir edecek sözleri ...

Devamını Oku »