Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 30)

Köşe Yazıları

Hande Yener Büyük Geldi

H?nca h?nç dolu mekanlar yaz mevsiminin bereketi  bu olsa gerek .  Gözlemlerim gözleyemediklerim sorduklar?m . Müzik dünyas? yaz mevsiminin bereketiyle kavruluyor . S?caklar s?caklar … Uzun bir aradan sonra albüm ç?karan Tarkan … Hande Yener’in Hepsi Hit Vol 2 albümü … Ozan Do?ulu’nun proje albümünün Halay çekmelik feat Demet Akal?n’l? ?ark?s?…  Ebru Polat’?n atar? bol gideri çok Hava Çok S?cak ?ark?s? …Ay?e Hatun Önal’?n 2000’lerin en iyi albümlerinden biri olmaya aday albümü ‘Selam Dengesiz ‘i … Demet Akal?n halk?n nabzini iyi bile bir yorumcu… Sen ...

Devamını Oku »

Yeni Teslimat Modeli

“?nternetten sat?n al?nan ürünlerin markan?n fiziksel ma?azas?ndan teslim al?nmas?” olarak tan?mlanan Click & Collect, yeni ve farkl? bir teslimat modeli olarak perakendecilere ve kullan?c?lara önemli avantajlar sa?l?yor. Markalar?n dijitalle?me süreçlerini en üst seviyeye ç?karan teknolojik ve inovatif çözümler sunan Positive’in Kurucu Orta?? Caner Ist?’n?n verdi?i bilgilere göre, Türkiye’de önemli bir potansiyele sahip olan Click & Collect, k?sa sürede yayg?nla?arak sat??lar?n artmas?nda rol oynayacak. Positive olarak Click & Collect süreçlerinde tekstil, g?da, oyuncak ve yap? market gibi farkl? alanlardaki ?irketlere süreç dan??manl??? ve altyap? hizmetleri sa?lad?klar?n? ...

Devamını Oku »

HIV Testi Yaptırmak İçin 6 Harika Sebep

?ster alt? ayda bir ister alt? y?lda bir olsun, kimileri için HIV testi yapt?rmak daima korkutucu bir fikirdir. Bu korkuyu a?abilen pek çok ki?i için ise, testi yapacak ki?i ya da kuruma, olas? tüm sonuçlara dair mutlak bir güven duymak bir o kadar imkans?zd?r.Bir di?er gerçek ise ?u; HIV negatifseniz bu de?eri ömür boyu  korumak istersiniz ve yapt?rd???n?z her test bu iste?e hizmet eden bir araçt?r. Fakat geçmi?te HIV ile enfekte olduysan?z bunu bilmek, bilmemekten iyidir. Çünkü tedaviye, ilaca eri?mek yani normal ya?ant?n?z? sürdürmek ancak bunu ...

Devamını Oku »

Engeller Kurum Kültürü ile Aşılıyor

Yüksek güven kültürü olu?turup mükemmel bir i? yeri yaratmak, çal??an potansiyelinin artmas?n? ve hata oran?n?n azalmas?n? sa?l?yor. Hata oranlar?n?n minimuma inmesi insanlar?n canlar?n? emanet ettikleri sa?l?k sektöründe kritik öneme sahip. Great Place to Work taraf?ndan Amerika’da sa?l?k hizmeti veren ?irketlere yönelik yap?lan ara?t?rmada, yüksek güven kültürüne sahip ?irket çal??anlar?n?n duygusal sa?l?k sorunlar?n?n minimum seviyede oldu?u belirtiliyor.  Kurum kültürü duygusal sa?l?k sorunlar?na ilaç oluyor 56 ülkede binlerce i?letmenin ve milyonlarca çal??an?n dahil edildi?i çal??malar sayesinde çal??anlar? ve ?irket kültürünü derinlemesine analiz eden Great Place to Work Enstitüsü, ...

Devamını Oku »

Hakimiyet Milletindir

15 Temmuz hain darbe giri?iminde Vatan?n? korumak için kendini siper eden Aziz ?ehitlerimizi rahmetle , gazilerimizi minnetle an?yoruz…

Devamını Oku »