Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 20)

Köşe Yazıları

Ben Kimim? Varlığımın Dünya İçin Bir Anlamı, Önemi Var mı?

“Neden bu ülkede, bu ailede doğdum, neden kadın olarak veya neden erkek olarak doğdum, neden fakir olarak doğdum, ya da sağlıksız olarak?” Bensiz bir dünya nasıl olurdu? Ailem, arkadaşlarım, sevdiklerim, hatta nefret edenler ya da benim ettiklerim.  Görünmez olup onları izliyor olsaydım eğer, yokluğum nasıl hissedilirdi? Ne zaman başlıyoruz bu soruları sormaya? Hani sınava hazırlanman gerekiyordur ama sen bin bir meşguliyet bulup kendini oyalıyorsundur. İçten içe seni rahatsız eden sorumluluk, suçluluk hissin vardır. Yapman gereken ama henüz yapmadıklarının varlığı seni huzursuz etmektedir. Kendimizi sorgulamak için ...

Devamını Oku »

Yunanistan’da Yaşasak , Heykel Gibilere Dokunsak…

2 hafta önce yak?n arkada?lar?mdan birinin Yunanistan’da ald??? i? teklifiyle Yunanistan’a yerle?mesiyle ba?lad? her?ey. Kabul edelim Eski Yunan, mitoloji derken az çok herkesin merak etti?i bir ülke. Kimi sempati der hadi koy kendini yerine ad? empati der. Belki de aman ne Yunanistan’? i?in gücün fantezi der. Ben öyle demedim. Klasik ülkenin krizde olu?undan ba?layan susmayan insan modelleri.Hay?r sanki gitmi?te o havay? solumu? ya da  geçim s?k?nt?s?ndan ülkeye kesin dönü? yapm?? Alamanc? amcas?n?z hepiniz. ??in özü kiralar?n ucuzlu?u,krizin f?rsata döndü?ü bir ortamda maddi s?k?nt?lar?n?n azald??? gibi ...

Devamını Oku »

Flakka Tehlikesine Dikkat!

Birkaç haftad?r bas?nda yer alan, ancak ülkemizde daha vaka ya rastlanmamas? nedeniyle çokta gündemde yer almayan yeni bir sentetik uyu?turucu tehlikesinden bahsetmek istiyorum. Flakka… Nedir bu Flakka? Kullananlar? zombiye çevirdi?i söylenen, özellikle Rusya merkezli bir sentetik bir uyu?turucu flakka. Bonzai tehlikesi gibi bu da sentetik bir uyu?turucu. Ancak sentetik uyu?turucular?n en tehlikesi diyebiliriz ( ?imdilik). Etken maddesi Bonzai den farkl?. “Alpha-PDP” denilen bir kimyasal içeren Flakka uzun süreli kullan?mda böbrekleri iflas ettiriyor. Görünü?ü ise Banyo Tuzu’nu and?r?yor. ?lk kullan?mdan sonra 15 dakika içinde etkisini gösteren ...

Devamını Oku »

İş Yerinde Ruh Sağlığı

Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sa?l??? Günü. 1992 y?l?ndan bu yana kutlanan Dünya Ruh Sa?l??? Günü’nün 2017 temas? ”?? Yerinde Ruh Sa?l???” olarak belirlendi. Dünya Sa?l?k Örgütü verilerine göre dünyada 300 milyondan fazla ki?ide depresif bozukluk ve 250 milyondan fazla ki?ide ise kayg? bozuklu?u bulundu?u tespit edildi. 2017 temas?n?n ”?? Yerinde Ruh Sa?l???” olmas? oklar? i? ortam?nda ya?an?lan problemlere çeviriyor. Türkiye’de ve dünyada, i? yerinde tükenmi?lik sendromu ya?ayanlar?n say?s?nda bir art?? oldu?u görülüyor. Tükenmi?lik sendromunun belirtileri depresyonla benzerlik ta??r. Tükenmi?lik sürecinde ki?i, i?ine kar?? heyecan duymamaya, çevresindekilere kar?? ...

Devamını Oku »

Hangimiz En Temiz?

Aylard?r  magazin kulislerinde dönen en baba dedikodu… Whatsap yaz??malar?n?n elden ele dola?t?r?ld??? ama dile getirilemeyen bir a?k hikayesi… ?kilinin foto?raf?n? çeken ve haberi yapmak isteyen gazetecilerin i?ten at?ld??? iddias? … ?natla haberi yapmayan Hürriyet gazetesi… Size bir ?eyler hat?rlatt? m?? Ele ald???m?z konu Gülben Ergen ve Tolga Dugles a?k?… Peki bu a?k?n daha önce ya?anan  yasak a?klardan fark? neydi? Neden bu kadar konu?uldu? Anahaber bültenlerine konu olacak kadar neydi Gülben Ergen’i di?erlerinden ay?ran? Kimse kimseden daha ak de?il… Kimsenin kimseden daha ak olmad??? sanat camias?nda ...

Devamını Oku »