Anasayfa / Köşe Yazıları (sayfa 20)

Köşe Yazıları

Üçgenin İçindeki Adam “PASCAL”

Hayat… Okunmay? bekleyen bir kitap gibi. Arka kapa??nda sonu bilinmemi? sonsuz bir özet, noktas? çoktan konulmu?, alt? defalarca cizilmi?, yazar? hiç bilinmemi?. “Oku !” denilmi? okunmu?… ??te o hayat?n çemberinden geçmi? ihtimaller üzerine ya?am?? bir çocuk dü?ünün. Üç ya??nda annesini kaybetmi?, bütün gücüyle babas?na ve ilmine sar?lm?? bir çocuk… Bir çocuk dü?ünün daha oniki ya??nda Latince ve Yunancay? ana dili gibi ö?renen. Bir çocuk dü?ünün, yard?m görmeden geometri okumadan bir üçgenin iç aç?lar?n?n toplam?n?n 180 derece oldu?unu kan?tlayan. Bir çocuk dü?ünün daha ondört ya??nda Frans?z ...

Devamını Oku »

Kahramanın Yolculuğu: P.K.

Hepimiz kendi hayatlar?m?z?n kahramanlar?y?z. Hayat?m?z boyunca mücadele etmek zorunda kald???m?z zorluklar, tatt???m?z mutluluklar, hayal k?r?kl?klar?, k?saca bu dünyadaki yolculu?umuz boyunca tecrübe etti?imiz her ?ey hayat?m?z?n kompozisyonunu olu?turur ve hangi zorluklar? ya?ad???m?zdan çok, bunlar?n üstesinden nas?l geldi?imiz bizim yolumuzu belirler. Kompozisyonlar?n yap?s? gibi, kendi hikayelerimizde ya?ad???m?z her ?ey kabaca giri?, geli?me ve sonuç bölümleri olarak parçalara ayr?labilir. Drama, mit, ve dini ritüellerde de ortak olarak görülen bu yap? düzeni, hikayeler, romanlar hatta filmlerde de kullan?lmaktad?r. Önce kahraman ve ya?ay??? hakk?nda ipuçlar? verilir, ard?ndan kar??la?t??? zorluklarla birlikte ...

Devamını Oku »

2017’nin ENLERİ

Koca bir y?l? ac?s?yla tatl?s?yla yine bittirdik. Kah güldük Kah hüzünlendik Yeri geldi?inde gözlerimiz ya?ard?. Koca bir y?l Tam 365 gün bitti… 2017 senesine özel bir liste haz?rlad?m . ‘En’lerim diye. ‘En’lerimde kim var … Fazla merakta b?rakmayal?m. 10.)Esra Ronabar Cenettin Gözya?lar? dizisindeki performans? takdire ?ayan . Rolunun hakk?n? sonuna kadar veriyor. Esra Ronabar lsitemde 10 numara. 9.)Beni Çok Sev Y?l?n ?ark?s? unvan?n? sonuna kadar hakkediyor , ‘ MegaStar?m?z?n’ , ’10’albümündeki Günya Çoban imzal? eser. 8.)Aleyna Tilki Ya?? genç yapt?klar? büyük. Aleyna kendisiyle yar???yor. Türk ...

Devamını Oku »

ŞANSA RÜŞVET TEKLİFİ! AN’LAR ZAM’LANIRKEN DOĞRU NE YANLIŞ NE?

Her yıl sonu tüm ticarethanelerde muhasebe faaliyetleri hızlanır. Zorunlu bir hesaplaşma vardır. Alacağım ne borcum ne ve şu anda finansal olarak durumum nasıl? Bireysel yaşamlarımızda da farklı değil aslında. Sürekliliği olan bir zam+AN dilimini takvimde bir noktadan geçmiş-gelecek, eski-yeni diye ayırıyoruz. Eskiye kötü, düşman, acımasız muamelesi yapıyoruz. Yeni yıl umutlarla, geçmişten devreden birçok alacak ile geliyor; Yeni yıl için oluşturduğumuz ajandanın boş sayfalarına da birtakım kararlar, hedefler yazıyoruz. Kişisel gelişim öğretilerinde şunları sordular ve düşünmemizi istediler: Satın almak istediğin, yapmak istediğin ve olmak istediğin ne? ...

Devamını Oku »

Av. Rıdvan YILDIZ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri İle Buluştu

İEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen BİLTEG’17 etkinliği kapsamında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile geçtiğimiz hafta söyleşi gerçekleştiren Rıdvan Yıldız Bilişim Suçlarının yanı sıra toplumsal mesajlar da verdi. Rıdvan Yıldız söyleşisinde; “Türkiye’de 6 milyon 900 bin şüpheli olduğu geçtiğimiz günlerde Yargıtay Başkanı tarafından açıklandı. Ne yazık ki toplumda kaybolan uzlaşma kültürü nedeniyle komik şikayetler savcılıklara yapılmaktadır. Verelim savcılığa bir dilekçe sürünsün mantığıyla özellikle sosyal medyada ilgili ilgisiz her konu şikâyet edilmektedir. Bu konuda savcılıkları gereksiz şikayetlerden kurtaracak bir çalışma hazırlığı içerisindeyiz. Bu çalışmayı tamamladığımızda Bakanlıkla paylaşacağız. ...

Devamını Oku »