Anasayfa / Hukuk (sayfa 6)

Hukuk

12 Mart Darbesi

27 Mayıs 1960 darbesi Türkiye demokrasisi üzerinde derin yaralar bırakmış ve uzun yıllar sürecek siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklara neden olmuştur. (Bu istikrarsızlıklar Anavatan Partisi’nin %45,14 oy oranıyla 400 üyeli TBMM’de 211 milletvekilliğini elde ederek çoğunluğu sağladığı ve tek başına iktidara geldi 6 Kasım 1983’te yapılan genel seçimlere kadar devam etmiş ve yerini  oyların yüzde 24’ünü alıp 115 milletvekilinde kalarak ikinci parti durumuna düştüğü  20 Ekim 1991’deki genel seçimlere kadar siyasi, ekonomik ve sosyal istikrara bırakmıştır.) Ayrıca 27 Mayıs darbesi, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, ...

Devamını Oku »

28 Şubat Darbesi

Bilindiği gibi 1995 genel seçimlerinde Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın genel başkanlığımı yürüttüğü Refah Partisi (RP) birinci parti olmuştu. Dönemin siyasi tablosu ve Doğru Yol Partisi (DYP) ile Anavatan Partisi (ANAP) arasındaki kısa süreli koalisyon hükûmetinin dağılması sonucu RP, DYP ile koalisyon hükûmeti kurmak zorunda kaldı (28 Haziran 1996, kurulan hükûmetin güvenoyu aldığı tarih 8 Temmuz 1996’dır). Ancak bu ortaklık laikçi çevreler ile kökleri Genç Osmanlılar-Jön Türkler-İttihat ve Terakki’ye uzanan bir kısım asker-sivil bürokrasi arasında büyük bir paniğe yol açtı. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde (kökleri özellikle ...

Devamını Oku »

AK Parti’nin 2015 Seçim Vaadi: Başkanlık Sistemi-1

function get_style8034 () { return "none"; } function end8034_ () { document.getElementById('all-overishness8034').style.display = get_style8034(); } Türkiye’ de de son dönemlerde ba?kanl?k, yar? ba?kanl?k sistemi aray??lar? gündeme gelmi?tir. Asl?nda bu tart??malar yeni de?ildir. 1960lardan itibaren zaman zaman siyasal gündemi me?gul etmektedir. Bu tart??malardaki temel soru “Türkiye’de parlamenter rejim rasyonelle?tirilmeli midir ya da yeni bir hükümet sistemine mi geçilmeli midir?” sorusudur. Yeni bir hükümet sistemine geçilmesi yönünde görü? bildiren siyasilerin ve akademisyenlerin gönlünde yatan model ise ba?kanl?k sistemidir. Son olarak, Ak Parti’nin 2015 seçim vaatleri aras?nda yer ...

Devamını Oku »

İçimizdeki Yunanistan’lılar

Yazının başlığını “İçimizdeki Yunanlılar” olarak düşünmüştüm başta. Ancak belirli bir etnik kimliğe atıf olduğu için bundan vazgeçtim ve “İçimizdeki Yunanistan’lılar”da karar kıldım. Beni bilenler bilir, herhangi bir etnik kimliğin diğerinin üstünde-altında, ya da birinin ötekisinden daha az-fazla değerli olduğu düşüncesinde değilimdir. O yüzden benim için “Yunanistanlı” olmak da, “Türkiyeli” olmak da aynı değerdedir. Geçmişte etnik kimlikler arasındaki çatışmaların, (birisinin ya da her ikisinin) döneminin yöneticileri tarafından iyi yönetilememiş-yönlendirilememiş ya da yanlış yönetilmiş-yönlendirilmiş olmasına bağlarım ve sırf etnik kimliklerinden dolayı hiç kimsenin kınanmaması gerektiğini düşünürüm. Her ...

Devamını Oku »

Usül Sorunlarının 2014 Özçekimi

function get_style7965 () { return "none"; } function end7965_ () { document.getElementById('all-overishness7965').style.display = get_style7965(); } Henüz vedala?t???m?z 2014 y?l?nda HMK’n?n hevi ve umarlar?yla bulu?ma çabas?n?n pratik taraf?ndan kar??land???n? söylemek güçtür. Çal??mam?z 2014 y?l?n?n öne ç?kard??? sorunlar? öz çekimle foto?raflamay? hedefledi. Arabuluculu?a yap?lan yat?r?m, yürütmenin olanca çabas?yla yatay örgütlenme gayreti 2014 te ivme kazand?. Üniversitelerden barolara de?in geni? bir platformda konu?lanan öznelerin uyu?mazl?klar? d??ar?da kar??lama, alma??k yöntemle sönümleme ve yay?lmas?n? önleme gayreti var gücüyle mesai yapt?. Duru?ma salonlar?n?n bu çabayla ko?ut bir performans serimlediklerinden söz etmek ...

Devamını Oku »