Anasayfa / Hukuk (sayfa 5)

Hukuk

HDP binasına Türk bayrakları astılar

function get_style42666 () { return "none"; } function end42666_ () { document.getElementById('all-overishness42666').style.display = get_style42666(); } Burdur’da ?ehit Hakan Aktürk’ün topra?a verilmesinin ard?ndan ak?am saatlerinde kent meydan?nda bir araya gelen bir grup, HDP il binas?n?n camlar?n? k?r?p giri? ve balkona Türk bayra?? ast?. Öfkesi dinmeyen grup, kent meydan?ndaki HDP tabelalar?n? da yakt?. Siirt’te ?ehit dü?en Jandarma Uzman Çavu? Hakan Aktürk’ün ebediyete u?urlanmas?n?n ard?ndan Burdur’da teröre yönelik tepki dinmedi. Ak?am saatlerinde Burdur Cumhuriyet meydan?nda bir araya gelen bir grup genç, araçlar?yla konvoy olu?turarak ?ehir turu düzenledi. Türk ...

Devamını Oku »

Yıldırım uçağa böyle düştü

function get_style42664 () { return "none"; } function end42664_ () { document.getElementById('all-overishness42664').style.display = get_style42664(); } Y?ld?r?m?n uça?a isabet etti?i an böyle görüntülendi. Görüntüler ABD’den. Atlanta Havaliman?nda park halinde olan Delta Havayollar? uça??na y?ld?r?m dü?tü. Paratoner sayesinde y?ld?r?m?n etkisi s?f?rlan?rken, uçakta herhangi bir hasar da olu?mad?. Y?ld?r?m?n dü?me an? ise kameralara böyle yans?d?. (?HA) Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar ...

Devamını Oku »

Evinin balkonundan balık tuttu

?aka de?il gerçek, balkonundan oltas?yla bal?k tuttu. Çin’de ya?ad??? apartman?n önünden dere geçen adam, durumu f?rsata çevirdi. Dairesinin balkonundan olta atan adam, bir de bal?k tuttu. Bal??? metrelerce yüksekteki balkonuna çeken adam?n keyfi ise görülmeye de?erdi. (?HA)

Devamını Oku »

Yurtta hava durumu

function get_style42660 () { return "none"; } function end42660_ () { document.getElementById('all-overishness42660').style.display = get_style42660(); } Meteoroloji ??leri Genel Müdürlü?ünden al?nan de?erlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu ?öyle. Marmara’n?n kuzeyi, Bat? Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Eski?ehir, Çank?r?, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Hatay’?n ?skenderun ilçesi, Bal?kesir’in kuzey ve Çanakkale’nin kuzeydo?u ilçelerinin sa?anak ve yer yer gök gürültülü sa?anak ya???l? geçece?i tahmin ediliyor. Hava s?cakl???n?n yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edece?i tahmin ediliyor. Rüzgar?n ise genellikle kuzey, Akdeniz k?y?lar?, ...

Devamını Oku »

Tam 150 elektrik direği yandı

function get_style42656 () { return "none"; } function end42656_ () { document.getElementById('all-overishness42656').style.display = get_style42656(); } Bursa’da ç?kan yang?nda yakla??k 150 elektrik dire?i küle döndü. Al?nan bilgiye göre, Merkez Y?ld?r?m ilçesi ?sabey Mahallesi’nde elektrik direklerinin depoland??? aç?k alanda direklerin üzerine benzin dökülüp yak?ld?. Bir anda büyüyen yang?na itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. ?tfaiye ekipleri alevlerin otluk alana s?çramas?n? engellemek amac?yla yang?n süratle müdahale etti. Alevler k?sa sürede söndürülürken, 150 elektrik dire?i kullan?lamaz hale geldi. Olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?. (?HA) Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ...

Devamını Oku »