Anasayfa / Hukuk (sayfa 42)

Hukuk

“Türkiye’yi hep beraber bu karanlığın esiri olmaktan kurtarmak zorundayız”

function get_style42115 () { return "none"; } function end42115_ () { document.getElementById('all-overishness42115').style.display = get_style42115(); } CHP Sözcüsü Haluk Koç,”Türkiye’yi hep beraber bu karanl???n esiri olmaktan kurtarmak zorunday?z. Farkl?l?klar?m?z? bir kenara koyup, ortak sorumlulukta bulu?up Türkiye için milletimizin bugünlerde beklentisini kar??lamak zorunday?z” dedi. CHP Sözcüsü Haluk Koç, CHP Genel Merkezi’nde bas?n toplant?s? düzenledi. Koç, Türkiye’nin bir cehenneme ate? yerine döndü?ünü belirterek, Te?men Ubeyd Turan’?n ?ehit oldu?u haberiyle güne ba?lad?klar?n? ve daha sonra da Diyarbak?r’dan ac? haber geldi?ini söyledi. Koç, “Mehmedimizin fidan gibi delikanl?m?z?n ac?s? yüre?imize dü?tü. ...

Devamını Oku »

Yakalanan yılanı 15 kişi taşıyabildi

function get_style42113 () { return "none"; } function end42113_ () { document.getElementById('all-overishness42113').style.display = get_style42113(); } Tayland’da bir restoran?n arka k?sm?nda yakalanan dev y?lan görenleri hayrete dü?ürdü. Bir restoranda büyük bir y?lan?n görüldü?ü haberini alan itfaiye bölgeye intikal etti. Yap?lan k?sa süreli çal??mayla y?lan? bulan itfaiye erleri gözlerine inanamad?. Zorlu bir çal??mayla yakalanan y?lan? 15 ki?i tutarken, itfaiye erlerinden birisi ise boyunu ölçmeye çal??t?. Dev y?lan çevredekilerin korku ve hayret dolu bak??lar? aras?nda alandan uzakla?t?r?ld?. (?HA) Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün ...

Devamını Oku »

Serdar Ortaç konser iptal edildi

function get_style42111 () { return "none"; } function end42111_ () { document.getElementById('all-overishness42111').style.display = get_style42111(); } Ünlü ?ark?c? Serdar Ortaç, ?zmir Arena’da gerçekle?tirilecek olan konserinin terör sald?r?s?nda ?ehit olan 8 asker nedeniyle iptal edildi?ini bildirdi. Pop müzi?inin sevilen ismi Serdar Ortaç, ?zmir’de düzenlenen konserinin terör sald?r?s?nda ?ehit olan 8 asker nedeniyle iptal edildi?ini duyurdu. Ortaç twitter hesab?ndan yapt??? aç?klamada, “Bugün ya?ad???m?z ac? olaylardan sonra, ?zmir Arena’da düzenlenen konserim ikinci kez ertelenmi?tir” ?eklinde tweet atarak hayranlar?na üzgün oldu?unu belirtti. Ünlü sanatç?, konserin yeni tarihine ili?kin ise herhangi ...

Devamını Oku »

Israrla geçmek isteyince yaka paça gözaltına alındı

function get_style42107 () { return "none"; } function end42107_ () { document.getElementById('all-overishness42107').style.display = get_style42107(); } Dolmabahçe Saray? önünde nöbet tutan polislere yönelik sald?r?n?n ard?ndan bölgede geni? güvenlik önlemi al?nd?. Bu s?rada yayalar?n geçi?ine kapat?lan alandan ?srarla geçmeye çal??an bir ki?i yaka paça gözalt?na al?nd?. Dolmabahçe Saray?’nda sayg? nöbeti tutan polislerin bulundu?u noktaya el bombal? ve silahl? sald?r? düzenlenmesinin ard?ndan bölgede güvenlik önlemleri art?r?ld?. Saray önünde incelemeler devam ederken polisin emniyet ?eridi çekti?i alandan geçmeye çal??an bir ki?i hareketli anlar ya?anmas?na neden oldu. Polis, “??e gidece?im, ...

Devamını Oku »

Piyasalarda kapanış

function get_style42105 () { return "none"; } function end42105_ () { document.getElementById('all-overishness42105').style.display = get_style42105(); } Borsa günü yüzde 0,87’lik dü?ü?le tamamlad?. Borsa ?stanbul (B?ST) 100 Endeksi günü yüzde 0,87’lik dü?ü?le tamamlad?. Endeks, 660,52 puanl?k dü?ü?le 75 bin 299 puandan kapan?rken, toplam i?lem hacmi 2,8 milyar lira oldu. Kapan??ta bankac?l?k endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 1,23 de?er kaybetti. (?HA) Günümüzde birçok insan, uyu?turucu online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ...

Devamını Oku »